Bain: Vraagtekens bij uitspraak diamonds are forever

15 oktober 2013 Consultancy.nl

'Diamonds are forever' is een bekende uitspraak. Echter, een recent onderzoek van Bain & Company in samenwerking met het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) laat zien dat diamanten er wellicht niet altijd zullen zijn. De huidige reserves raken langzaam op en sterker nog – als er geen nieuwe reserves of betere mijntechnieken worden ontwikkeld – zullen over tientallen jaren diamanten een stuk schaarser worden dan ze nu al zijn.

Het aanbod van ruwe diamanten is geconcentreerd rondom een handjevol regio’s, waarbij 70% van de reserves uit Afrika en Rusland komen. In 2000, was het totale aanbod net iets meer dan 2,500 miljoen karaat. Twaalf jaar later is het aanbod met circa 10% gedaald naar iets meer dan 2,300 miljoen karaat.

Bain - Global Diamond Supply

In de komende tien jaar, verwacht Bain dat de vraag naar diamanten het aanbod zal overtreffen met een samengestelde groeiratio van 3,1%*. De berekeningen van de consultants gaan niet verder dan 2023, maar de bevindingen zijn helder: diamanten, die al zeer schaars zijn, zullen nog schaarser worden. Voor spelers in de waardeketen is dit goed nieuws aangezien hogere prijzen meer marge betekenen. Voor de consumenten betekent deze trend echter dat diamanten nog meer als exclusief voor de elite gaan behoren.

Niet alleen negatief

Het beeld hoeft niet per definitie zo somber te zijn als de analyse doet vermoeden. De analyse is gebaseerd op het op dit moment bekende diamantenaanbod, gedefiniëerd als diamanten die op een economisch acceptabele manier afgezet kunnen worden. Net als bij het thema schaliegas, zouden nieuwe mijntechnieken de mijnefficiëntie een boost kunnen geven, waardoor niet rendabele mijnoperaties omgezet kunnen worden in rendabele, aldus Bain. Bijvoorbeeld, recentelijk werd een nieuwe techniek in een mijn in Botswana geïntroduceerd (de Debswana’s Jwaneng diamantmijn) waardoor de output van de mijn met bijna 10% verhoogd kon worden.

Bain Company - The Global Diamond Report

Bovendien, met name in Afrika, zijn grote gebieden, waar wellicht diamanten te vinden zijn, nog onverkend. Hoewel de laatste grote diamantmijn wereldwijd 15 jaar geleden werd gevonden in Zimbabwe, zijn experts van mening dat er in de komende jaren nog nieuwe verborgen schatten zullen worden ontdekt.

Zie het rapport ‘The Global Diamond Report 2013’ voor meer informatie.

* Het aanbod van diamanten zal naar verwachting stijgen met 2,0%. Door met name de groeiende welvaart in China en India groeit de vraag naar diamanten met 5,1%.

Nieuws

Meer nieuws over