Gupta: Integreer economische factoren in zorgbeleid

02 oktober 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De overheid en zorgbranche zou er verstandig aan doen om economische factoren sterker mee te nemen in beleidsvorming. De economie speelt namelijk een belangrijke rol in de kostenontwikkeling van de zorgsector. Maar liefst 80% van de groei in de kosten kan worden verklaard door de groei van het BBP en inflatie. Dit blijkt uit een onderzoek van Gupta Strategists.
 
In het rapport ‘Zorg in het Kielzog van de Economie’ onderzocht het adviesbureau de samenhang tussen economische factoren (groei BBP en inflatie) en groei van de zorgkosten. De analyse toont aan dat de helft van de zorgkostengroei kan worden herleid naar de groei van het BBP. De inflatie verklaart 30% van de kostengroei. De overige 19% is niet direct te relateren aan de economie.
 
Dezelfde analyse voor de VS toont een vergelijkbaar effect, ondanks het feit dat de structuur en dynamiek van de zorgmarkten aanzienlijk verschillen. Daar komt de samenhang tussen zorgkosten-groei en GDP en de inflatie zelfs uit op 87%.
 
Gupta Strategists - Zorgkostengroei

Vertragingseffect

De consultants keken ook naar de termijn waarop economische factoren invloed hebben op de zorgkostengroei. Hieruit blijkt dat er sprake is van een ‘vertragingseffect’. Veranderingen van het BBP werken tot zes jaar later door en inflatie tot twee jaar. Volgens Gerhard Wullink, adviseur bij Gupta Strategists, is het tempo van politieke besluitvorming een mogelijke oorzaak van de vertraging. “Het politiek debat dat voorafgaat aan het zorgvuldig nemen van maatregelen neemt tijd in beslag. Vaak gaan er jaren overheen voor maatregelen met substantiële invloed op de kostenontwikkeling kunnen worden genomen”. Andere oorzaken van de vertraging worden toegeschreven aan investeringscycli bij aanbieders, consumentengedrag en de inkooprealiteit bij verzekeraars”.
 
Gupta Strategists - Vertragingseffect Zorgkostengroei
 
Ook in de VS is een vertragingseffects zichtbaar. “Het effect is daar zelfs nog iets sterker”.

Zorgbeleid

Op basis van de resultaten pleit het strategie adviesbureau om economische factoren sterker mee te nemen in het ontwikkelingsproces van zorgbeleid. “De economie blijkt immers een krachtige voorspeller van de zorgkosten. De onderzoeksresultaten steunen de stelling om beleid mede te baseren op zorgkostenmodellen die zijn geënt op de economie, naast de bestaande verfijnde bottom-up modellen. Dit brengt economische realiteit in het beleid om de zorgkosten te beheersen” zegt Wullink.