Ecofys: Energie-efficientie levert miljoenen banen op

01 oktober 2013 Consultancy.nl

Grotere energie-efficiëntie bevordert niet alleen de realisatie van duurzame doelstellingen, maar kan ook een megaboost aan de economie geven. Een nieuw rapport van Ecofys en Philips concludeert dat meer focus op groene energie-initiatieven kan leiden tot miljarden aan operationele besparingen en de creatie van miljoenen nieuwe banen.

In het onderzoeksrapport – getiteld ‘The Benefits of Energy Efficiency’ – kwantificeren de consultants de economische impact van energie-efficiëntie. De analyse werd voorbereid voor de ‘Climate Week NYC 2013*’, een internationale top voor experts op het gebied van klimaatverandering, en richt zich daarom specifiek op de VS, hoewel de gedachtegang ook toepasbaar is voor de meeste economieën.

Ecofys - Natuur

Energie-efficiëntie

In de komende tientallen jaren zal de vraag naar energie in de VS naar verwachting groeien met 5 tot 10 quads**, afhankelijk van welk energie-scenario wordt gebruikt***. Berekeningen van Ecofys en Philips laten zien dat een significant deel van de energievraag kan worden bespaard door het gebruik van energie-efficiëntie initiatieven, zoals het verduurzamen van woningen of de toepassing van LED-technologie. De mate van besparing kan variëren van 10% tot 20% van de geprojecteerde (‘business-as-usual’) totale energievraag in 2030, afhankelijk van de impact van de ingezette initiatieven en de acceptatie van bedrijven en huishoudens. “Potentiële jaarlijkse besparingen in de energieconsumptie van de VS zouden kunnen oplopen van 11 quads in 2020 tot zelfs 16 tot 22 quads in 2030” schrijven de onderzoekers.

De verbeterde energie-efficiëntie vertaalt zich naar enorme economische voordelen. Zo zullen tegen 2020 de brandstofkosten met $300 miljard per jaar dalen en met maar liefst $550 miljard tegen 2030. Twee effecten liggen hieraan ten grondslag: verlaagde energie-uitgaven en lagere energieprijzen, als gevolg van de lagere wereldwijde energievraag.

Ecofys - Energie-efficientie

Banenmotor

Bovendien, kunnen meer dan 1 miljoen banen tegen 2030 gecreëerd worden. “Verbeterde energie-efficiëntie heeft een directe en indirecte impact op werkgelegenheid. Banen worden direct gecreëerd binnen productie en implementatie. Maar er is ook een indirect effect: energie-efficiëntie bespaart kosten en maakt geld vrij voor andere consumpties en investeringen” aldus Ecofys. Beide effecten leiden gezamenlijk tot een geschatte impact op de werkgelegenheid van 750,000 banen tegen 2020 en zelfs meer dan anderhalf miljoen banen in de VS tegen 2030.

* Tijdens de wereldwijde top komen diverse experts van overheden, de private sector en academische instellingen samen voor 5 dagen om klimaatveranderingskwesties te discussiëren. De ‘Climate Week NYC’ is een initiatief van The Climate Group en wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd.

** Een quad is een unit van energie gelijk aan 10 tot de macht van 15 British Thermal Unit’s (BTU) of 1 Quad is gelijk 1,055 EJ.

*** In de studie gebruikt Ecofys drie energie-scenario’s als basis voor zijn berekeningen:  het Energy [r]evolution- (Greenpeace), World Energy Outlook 2012- (WEO) en ACEEE Phoenix scenario.

Nieuws

Meer nieuws over