Oliver Wyman maakt nulmeting van EU bankensector

25 september 2013 Consultancy.nl

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft Oliver Wyman ingehuurd om de 130 belangrijkste banken binnen Europa door te lichten. Met de review wil de ECB inzicht krijgen in de financiële huishouding van de instellingen, alvorens het volgend jaar verantwoordelijk wordt voor de toezicht van de grote banken in de eurozone.

Bankenunie

De EU is momenteel bezig met het implementeren van een bankenunie. Alle banken binnen deze unie dienen te voldoen aan de dezelfde regels en vallen onder één bankentoezicht. Daarnaast worden banken die onder de bankenunie vallen, in geval van nood, niet met nationaal maar met Europees geld overeind gehouden. Politici en deelnemende banken eisen daarom dat alleen ‘gezonde’ financiële instellingen worden toegelaten. Met name de Noord-Europese landen zien een strenge 'nulmeting' van de banken als cruciale voorwaarde om met de Bankenunie te kunnen beginnen.
 
Oliver Wyman - Bankensector

Enorm karwei

In een persbericht laat de ECB weten dat het strategie adviesbureau gaat ondersteunen met aansturing en coördinatie van de nulmeting. Ook zal Oliver Wyman het proces begeleiden en adviseren op diverse inhoudelijke thema’s, zoals de testmethode. Hoewel de ECB in beginsel toezicht zal houden op zo’n 6.000 banken in de eurozone, zal de analyse zich met name richten op de 130 grotere banken met een balanstotaal vanaf €30 miljard.

Spanje

Oliver Wyman, een zusterbedrijf van Mercer, is geen onbekende bij het doorlichten van banken. In mei vorig jaar werd het adviesbureau door de regering van Spanje ingehuurd om de dramatische situatie in de Spaanse bankensector te onderzoeken. Met behulp van stresstests en audits van bankbalansen hebben de consultants de kapitaalbuffers van de banken in kaart gebracht. Uiteindelijk concludeerde Oliver Wyman dat de Spaanse sector tussen de €60 en €70 miljard nodig zou moeten hebben om overeind te blijven. Zie het artikel ‘Spaanse banken hebben 60 miljard nodig’ voor meer informatie.
 
Later vorig jaar werd bekend dat Oliver Wyman in totaal zo’n €10,5 miljoen in rekening bracht voor de strategische analyse.

Nieuws

Meer nieuws over