Advies PNO aan agrofood: Profiteer van subsidies

12 september 2013 Consultancy.nl

Het innovatieprogramma Food & Nutrition (FND) heeft bijgedragen aan innovatie. Dit stelt Ivo Janssen, consultant bij PNO Consultants, in een artikel* naar aanleiding van het evaluatierapport over het programma. De expert raadt bedrijven aan van subsidieregelingen gebruik te maken.

Extra omzet
Zo’n driekwart van de bedrijven die aan het Food & Nutrition programma meedeed blijkt door deze subsidies vaker onderzoek door te voeren of betere producten te ontwikkelen, en tevens nieuwe technologieën of services. Het rapport stelt dat de totale verwachte extra omzet die gerealiseerd wordt als gevolg van deelname aan het subsidieprogramma zo’n €126 miljoen bedraagt.

Dat is echter geen bewijs dat subsidies de reden zijn geweest voor de innovatieve resultaten aldus het onderzoeksteam. Een passage in het rapport geeft ook aan dat diverse projecten hoe dan ook uitgevoerd zouden zijn, dus ook zonder de subsidie van het FND. De consultant heeft echter toch een scherpere mening. “We kunnen de positieve effecten van subsidie volledig staven aan de hand van andere innovatiesubsidies” schrijft Janssen. Met andere woorden, volgens hem leidt de subsidie wel direct tot innovatie.

PNO Consultants - Agrofood subsidies

WBSO-regeling
Een voorbeeld van zo’n subsidieregeling waar ieder jaar duizenden organisaties op af komen, is de zeer populaire WBSO-subsidie. Hierbij krijgen bedrijven een toelage op de kosten van salarissen, die gelinkt zijn aan S&O werkzaamheden (Speur- en Ontwikkelingswerk) of aan R&D projecten. De resultaten tussen 2006 en 2010 van deze subsidie zijn positief te noemen. Per iedere euro subsidie werd er € 1,77 verdiend aan innovaties. Bijkomend voordeel is dat wanneer het WBSO-belastingvoordeel met 1% toeneemt, het omzetaandeel van nieuwe producten en diensten met 0,19% tot 0,17% stijgt. Er is dan een stijging van de nominale toegevoegde waarde van 0,13% tot 0,17% per werkend persoon.

Subsidies
Janssen adviseert agrofood bedrijven om effectief gebruik te maken van de mogelijkheden. “Profiteer van subsidies, niet alleen van brede laagdrempelige regelingen, maar ook van de meer specifieke regelingen, want subsidies lonen echt” aldus de adviseur.

* Zie het artikel ‘PNO Consultants: Agrofood subsidies stimuleren innovatie’ voor meer informatie.

Nieuws