Flynth: Rendement zonnepanelen varieert enorm

03 september 2013 Consultancy.nl

Investeren in zonnepanelen is – in financieel opzicht – geen vanzelfsprekende zaak. De terugverdientijd van zonnepanelen kan variëren van 6 jaar tot soms zelfs meer dan 27 jaar en de bijbehorende rendementen op de investering lopen uiteen van 0% tot 15% per jaar. Dit blijkt uit een analyse van accountants- en adviesbureau Flynth.
 
Het advieskantoor analyseerde het rendement op zonnepanelen van meer dan 1.000 gevallen. De cijfers tonen aan dat rendementen sterk variëren. Dit heeft te maken met de verschillende factoren die van invloed zijn op de verwachte energieopbrengst en de terugverdientijd. Een overzicht van de belangrijkste factoren:

  • Hoe lager het verbruik van elektriciteit in een huishouden of bedrijf, hoe hoger het te behalen rendement. Dit hangt volgens Flynth samen met de energiebelasting.
  • Hoe hoger het (belastbaar) inkomen, hoe hoger het rendement.
  • Bij de fiscale positie van ondernemers is ook van invloed of er nog verrekenbare verliezen zijn en bovendien of fiscale aftrekfaciliteiten als de EIA toepasbaar zijn.
  • Rendement en plaatsbaar zonnestroomvermogen is sterk afhankelijk van de aanwezige netaansluiting.

Flynth - Rendement zonnepanelen

  • Verzwaring van de netaansluiting puur ten behoeve van de zonnepanelen is duur, voornamelijk door het capaciteitstarief dat hierdoor jaarlijks een stuk hoger ligt. Installateurs rekenen vaak alleen de aanpassing van de meterkast door, dat is in verhouding tot het hogere capaciteitstarief maar een kleine investering. Vergroting van de aansluiting met 1 stap (bijvoorbeeld van 3x50 ampère naar 3x63 ampère) betekent een jaarlijks €300 hoger capaciteitstarief.
  • De zonligging (hellingshoek en oriëntatierichting) van het dak is belangrijk.
  • Rendement is afhankelijk van de locatie in Nederland, de kuststrook heeft een hogere opbrengst dan bijvoorbeeld de Achterhoek.
  • Het is niet rendabel om meer zonnepanelen te plaatsen dan nodig voor eigen verbruik.
  • Bij zonnepanelen geldt de ‘trias energetica’: stroom die je kunt besparen hoef je niet in te kopen of op te wekken. Dus geldt de volgorde: altijd eerst zoveel mogelijk besparen, dan kijken of je goedkoop kunt inkopen en dan pas kijken of je goedkoper zelf kunt opwekken.

Nieuws

Meer nieuws over