Aon Hewitt: Dekkingsgraad gestegen naar 104 procent

09 augustus 2013 Consultancy.nl

Nederlandse pensioenfondsen hebben een goede maand achter de rug. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is per eind juli gestegen tot 104%, drie procentpunten meer ten opzichte van juni. Dat blijkt uit de maandelijkse ‘Pensioenthermometer’ van Aon Hewitt, de Human Resource adviestak van wereldwijde dienstverlener Aon.
 
De verbetering van de dekkingsgraad heeft volgens het HR adviesbureau te maken met twee factoren: een stijging van de driemaands gemiddelde markrente* (Ultimate Forward Rate) en een toename van de aandelenkoersen en waarde van bedrijfsobligaties.
 
AonHewitt - Dekkingsgraad pensioen

Nieuwe kortingen mogelijk nodig

De dekkingsgraad geeft weer in hoeverre een pensioenfonds in staat is de toekomstige pensioenen te betalen. Met de dekkingsgraad van 104% voldoen pensioenfondsen net niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%, waarop ze het eind van het jaar moeten zitten om kortingen te voorkomen. Volgens Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij Aon Hewitt, is het net te vroeg om te bepalen of een korting eventueel nodig zal zijn. “Of aanvullende kortingen noodzakelijk zijn, hangt met name af van de renteontwikkeling de komende maanden”.
 
* Een hogere driemaands gemiddelde rente betekent dat de verplichtingen minder duur worden en daarmee de dekkingsgraad omhoog gaat.

Nieuws

Meer nieuws over