BDO Consultants & De Breed onderzoeken DGA beloning

11 juli 2013 Consultancy.nl

BDO Consultants is in samenwerking met De Breed & Partners een grootschalig onderzoek naar directiebeloning gestart. Via de website Directiebeloningen.nl kunnen alle directeuren of DGA’s van Nederlandse bedrijven deelnemen. In ruil voor deelname ontvangen zij na afronding van het onderzoek een rapport met de belangrijkste uitkomsten.
 
Het onderwerp directiebeloning staat hoog op de maatschappelijke agenda. Management, werkemers, klanten en politiek: men verwacht in toenemende mate dat directieleden marktconform en reëel beloond worden voor hun inspanningen. Met het onderzoek willen BDO en De Breed & Partners inzicht krijgen in de hoogte van directiebeloning en de belangrijkste beloningstrends. Vragen die onder de loep worden genomen zijn onder meer: Zijn er (grote) regionale en brancheverschillen? Worden directieleden die zichzelf een beloningspakket toekennen anders beloond dan diegenen waar een ander hiervoor verantwoordelijk is? Wat was de gemiddelde stijging van het vaste en variabele inkomen?

Directiebeloning-nl

Praktische informatie

Doelgroep: Elke directeur of DGA kan aan het onderzoek meedoen
Duratie: De volledige vragenlijst doorlopen duurt ongeveer 10 minuten
Privacy: Antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd

Nieuws

Meer nieuws over