Gupta Strategists: Productie ziekenhuissector neemt af

25 juni 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De ziekenhuizen hebben vorig jaar wederom recordomzetten en –winsten geboekt. Toch kwam de totale omzet van de sector zo’n half miljard lager uit dan werd verwacht. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met een sterke productiedaling binnen de ziekenhuissector, een trend die in het afgelopen decennium niet eerder is voorgekomen. Dit concludeert adviesbureau Gupta Strategists op basis van een analyse van de jaarverslagen van 54 ziekenhuizen.

Ziekenhuisomzetten half miljard lager dan verwacht

Afgelopen jaar groeide de omzet van de ziekenhuisbranche met €1 miljard naar €20.9 miljard, €600 miljoen minder dan werd verwacht. Twee redenen lagen hieraan ten grondslag: €700 miljoen lager dan verwachte productiegroei en €200 miljoen lager dan verwachte prijsontwikkeling. Het transitiebedrag, een ‘vangnet’ van de overheid om ziekenhuizen te beschermen tegen onvoorziene effecten van alle veranderingen in de financiering van de ziekenhuiszorg, kwam uit op ‘slechts’ €300 miljoen.
 
Gupta - Ziekenhuisomzet 2012

Krimp in productie

De daling in productie, die bestaat uit diverse productieparameters zoals eerste polikliniekbezoeken, dagbehandelingen, opnamen en verpleegdagen, is volgens het strategie adviesbureau opmerkelijk te noemen. “De productie steeg eigenlijk altijd. 2012 is het eerste jaar waarin de totale productie daalt” aldus Wouter Klinkhamer, adviseur bij Gupta Strategists. In plaats van de maximale volumegroei van 2,5% uit het hoofdlijnenakkoord is dus een krimp gerealiseerd.
 
Gupta Strategists - Ziekenhuisproductie
 
Volgens Klinkhamer is de productiekrimp terug te zien over de hele linie: “Eerste polikliniekbezoeken en opnames namen af. Het aantal verpleegdagen daalde sterk door de combinatie van minder opnames en ligduurverkorting. Dagopnames namen toe, maar minder dan de afgelopen jaren”. Op basis van de jaarverslagen hebben de consultants niet concreet kunnen achterhalen wat de oorzaken zijn van de productiekrimp. “Mogelijke oorzaken zijn de scherpere onderhandelingen van zorgverzekeraars, grote (zorg)kostenbewustzijn bij patiënten of lagere productieprikkels voor ziekenhuizen en specialisten”. Ook suggereert Klinkhamer dat er mogelijk sprake is van een collectief psychologisch effect. “Ziekenhuisbestuurders en artsen die de collectieve druk om de productiestijging voelen en zich voorzichtigheidshalve aanpassen”.