SPM Managementadvies verzelfstandigt van Deloitte

09 maart 2005 Consultancy.nl

SPM Managementadvies heeft zich verzelfstandigt van Big 4 kantoor Deloitte. Het adviesbureau uit Breda helpt ondernemers met het vinden van hun weg in het woud van vergunningen en eisen waaraan ze moeten voldoen op het gebied van milieu, arbo, veiligheid en kwaliteit.

Dienstverlening
De dienstverlening van SPM Managementadvies bestaat uit drie pijlers. Ten eerste, SPM zorgt voor alle benodigde vergunningen (bouw-, milieu-, lozings- en gebruiksvergunningen). Daarnaast geven de adviseurs

begeleiding tijdens vergunning-, bezwaarschrift- of beroepsprocedures (bijv. onderzoekenm, indienen van een gebruiksvergunning). Ten tweede, SPM adviseert op Arbogebied. De consultants voeren risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E) uit, stellen het plan van aanpak op en verzorgen de verdere procesgang. Tenslotte ondersteunt de adviesfirma uit Breda bedrijven en instanties bij het opzetten van de bedrijfshulpverlening (BHV).

"We maken de vertaalslag van beleid naar praktijk en verlagen de Arbo en milieuhobbels die een bedrijf moet nemen. Vaak weten ondernemers niet tot wie ze zich moeten richten als ze een vergunning nodig hebben en wat van hen verwacht wordt als ze uiteindelijk de vergunning gekregen hebben. Wij helpen bedrijven door precies het juiste niveau van milieu- en arboinspanning aan te geven, zonder te moeten vervallen in allerlei systemen” zegt Nico Kuiper, een van de vijf ondernemers die SPM Managementadvies runnen.

Samenwerking
SPM Managementadvies en Deloitte blijven wel samenwerken. Wil Dirks, voormalig partner van Deloitte en onderdeel van de verzelfstandiging, legt uit: "Zo huren we een deel van hun bedrijfsruimte en we hoeven ons niet bezig te houden met de managementtaken. Ik houd erg van mijn vak, dus ik vind het prettig dat ik me daar maar alleen maar op hoef te richten". Ook blijft SPM alle arbozaken doen voor alle zestig kantoren van het adviesbureau in Nederland.

Nieuws