IG&H Consulting: Huizenmarkt blijft verder krimpen

16 mei 2013 Consultancy.nl

De huizenmarkt heeft de bodem nog niet bereikt. In het eerste kwartaal van 2013 zijn zo goed als alle indicatoren verslechterd. De hypotheekomzet daalde met 36% ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook het aantal verkochte hypotheken nam fors af (-36%). Tot slot, de waarde van huizen daalde gemiddeld 2,5%. Dit blijkt uit de meest recente ‘Hypotheek Update’ van IG&H Consulting & Interim.
 
Hypotheekomzet
De hypotheekomzet in Q1 2013 is uitgekomen op €8,6 miljard. Dit is een daling van 15% ten opzichte van een jaar geleden (€10,1 miljard). Ten opzichte van het Q4 2012 is zelfs sprake van een daling van 36%. Beide cijfers zijn te verklaren door de piek in het vierde kwartaal van 2012 die het gevolg was van het aflopen van de gunstige fiscale hypotheekregels per 1 januari 2013. De lange termijn prestaties zijn nog nijpender: uit een eerdere analyse van het adviesbureau bleek dat de hypotheekomzet in de afgelopen 4 jaar is gehalveerd.

IG&H Consulting - Hypotheekomzet
 
Aantal hypotheken
Het aantal verkochte hypotheken in Q1 2013 is uitgekomen op ruim 38.000. Dit is een daling met 13% ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van Q4 2012 is er sprake van een daling van 36%. Ook hier is de piek in het vierde kwartaal de belangrijkste verklaring. De slechte maand januari (-22%) veroorzaakt het grootste deel van de daling in aantallen ten opzichte van een jaar eerder. In februari (-10%) en maart (-7%) was ook sprake van een daling, maar deze was een stuk kleiner.
 
Opvallend is ook dat het aantal oversluitingen een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2006 is nu sprake van een daling van 87% in het aantal oversluitingen.
 
Huizenprijzen
De huizenprijzen blijven dalen. Ten opzichte van het vorige kwartaal is de prijs gedaald met 2,5%, in vergelijking met Q1 2012 is de daling maar liefst 7,9%. Uit de cijfers van IG&H komt naar voren dat de prijsdaling verschilt per prijssegment en regio.

  • Voor de duurste huizen (>500K) is deze -10,5%, terwijl de prijzen van de goedkoopste huizen (<150K) -6,9% zijn gedaald.
  • De prijsdaling is het grootste in Utrecht (-10,2%) en het kleinst in Zeeland (-3,5%).

Nieuws

Meer nieuws over