Bain partner Marco van Kalleveen in commissie Halsema

16 mei 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De overheid heeft een speciale commissie in het leven geroepen om een gedragscode op te stellen voor behoorlijk bestuur in de semipublieke sector*. Ook zal de commissie het kabinet adviseren hoe een discussie te starten over maatschappelijk verantwoord handelen in deze sector. De commissie staat onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema. Marco van Kalleveen, partner bij consultancybureau Bain & Company, maakt ook deel uit van de 4-koppige commissie.
 
Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief die hij gisteren overhandigde aan de Tweede Kamer. “De kwaliteit van onderwijs, zorg en huisvesting in Nederland is hoog. Toch kan de bijdrage van semipublieke organisaties aan onze welvaart nog groter” aldus minister Kamp. “Een gebrek aan vertrouwen belemmert het functioneren van de semipublieke sector. Het is daarom goed dat er een gedragscode komt op basis waarvan men zelf gaat nadenken over het herstellen van vertrouwen”.
 
Marco van Kalleveen
Marco van Kalleveen is sinds maart 2013 partner bij strategie adviesbureau Bain & Company. Hiervoor werkte hij o.a. voor Bain Capital, McKinsey & Company, OC&C Strategy Consultants en Goldman Sachs. Zie het bericht ‘Ex McK en OC&C Marco van Kalleveen partner bij Bain’ voor meer informatie.
 
Marco van Kalleveen - Bain & Company
 
Planning
De Commissie Halsema komt voor 1 oktober met een gedragscode. De focus ligt met name op organisaties in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting.
 
Commissieleden
Naast Femke Halsema en Marco van Kalleveen bestaat de commissie ook uit Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland) en Maxim Februari (schrijver en filosoof).
 
* Semipublieke organisaties operen op het snijvlak tussen overheid en het bedrijfsleven. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen. Veelal functioneren deze organisaties als een bedrijf, maar worden ze (deels) gefinancierd met publieke middelen.