Aon Hewitt: Overzicht van sociale verzekeringen

31 december 2012 Consultancy.nl

Sociale verzekeringen zijn door snel wijzigende wetgeving een complex geheel geworden. Zo zijn er meer dan honderd verschillende werknemersverzekeringen en volksverzekeringen waar werkgevers en werknemers mogelijk mee te maken hebben.

Ook wijzigingen de constructies en hoogtes van sociale verzekeringen regelmatig. Zo zijn bijvoorbeeld begin 2013 uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong aangepast als gevolg van de stijging van het minimumloon van €1.456,20 naar €1.469,40 bruto per maand.

Human Resources specialist Aon Hewitt heeft op basis van een inventarisatie onder bedrijven en medewerkers de belangrijkste sociale verzekeringen in kaart gebracht. Een overzicht:

Heffingskorting
- Algemene heffingskorting
- Arbeidskorting
- Ouderenkorting
- Alleenstaande ouderenkorting
- Jonggehandicaptenkorting
- Levensloopkorting

WVA
- Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
- Aangesteld als assistent in opleiding
- Aangesteld bij een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO
- Voormalige werkloze scholing tot startkwalificatieniveau
- Arbeid verricht i.k.v. initiele opleiding in HBO
- Leer-werktraject 3e of 4e jaar VMBO
- Stage in de beroepsopleidende leerweg (BOL)
- Procedure erkenning verworven competenties (EVC)
- Zeevaart
- Speur & Ontwikkelingswerk

Premiekorting
- WIA-uitkering bij in dienst
- Wajong-uitkering bij in dienst
- Indicatiebeschikking Wet Sociale werkvoorziening (WsW)
- Volgens CWI met structureel functionele beperking
- Werknemer is <18 met belemmering volgen onderwijs door ziekte
- Werknemer is >=18 met belemmering volgen onderwijs door ziekte zonder Wajong
- WIA-uitkering bij in dienst (Sfb-status)
- WAO/WAZ-uitkering bij in dienst (AGH-status)
- Bij in dienst 50>= met uitkering (WW; ANW; IOAZ; IOAW; WAO; WAZ; WIA, etc)
- Arbeidskundig onderzoek <35% AO bij in dienst (plus aanvullend voorwaarden).
- In dienst hebben oudere werknemer 62>= 2750 tot 2013

Premievrijstelling
- Bij in dienst 50>=
- Op 1 januari 54,5>= tot 2009
- Overgangsregeling vanaf 2009: 1 jan 55,5 & van toepassing <2009
- Marginale arbeid
- Kleinebanen regeling 2010/2011

Werknemersverzekeringen
- Sectoraansluiting
- Premie WW
- Premie WAO
- Premie WIA
- Premie ZW
- Premie ZVW
- Premie Sociaal Fonds (incl. erd ZW)
- Ufo-premie
- Uniforme premie WAO 2008 t/m 2010
- Pseudopremie WW
- Gedifferentieerde premie WAO/WGA (hoogte vaststelling)
- Gedifferentieerde premie WAO/WGA (incl. erd WAO/WGA)
- Gedifferentieerde premie WAO/WGA (hoogte vaststelling WsW)

Vangnet Ziektewet
- WAZO
- Ziek tgv bevalling
- Ziek tgv zwangerschap
- AGH-status
- Sfb-status
- Wajong
- Wsw
- Donateurschap
- Compensatieregeling vanaf 2009 (loonkosten bij ziekte van oudere werknemer) 

Verzekeringen
- Ziektewet
- Regres

UWV
- Proefplaatsing werkloze of gedeeltelijke arbeidsgeschikte
- Scholingsbonus vanaf 2009
- Loonkostensubsidie voor mensen met een UWV uitkering
- Loondispensatie voor werknemers met een Wajong uitkering
- Wet Amber
- Subsidie interne jobcoach
- Meerkostenvoorziening
- Subsidie aanpassingen op de werkplek

Pensioenfondsen 
- Pensioenpremie korting bij AGH/Sfb

Stagefonds
- Stagefonds Zorg

Agentschap
- Mobiliteitsvoucher

Provincie
- Subsidie arbeidsmarkt (Zeeland)
- Subsidie kenniseconomie (Zeeland)
- Subsidie vestiging of uitbreiding (Limburg)

Europeesch Sociaal Fonds
- Opleiding- en ontwikkelingsfondsen (ESF actie D)
- Werklozen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een (passende) baan.
- Gevangenen en jongeren in een jeugdinrichting. Met ESF-geld volgen ze een opleiding en worden ze voorbereid op een baan.
- Laagopgeleide werknemers. Werknemers die nooit een opleiding hebben afgemaakt kunnen door het ESF alsnog een diploma halen.
- ESF-geld wordt ook gebruikt om lager opgeleide werknemers scholing te geven zodat ze makkelijker doorstromen naar een andere baan.
- Werkgevers kunnen ESF-subsidie krijgen voor sociale innovatie. Daarmee zorgen ze dat hun personeel slimmer en beter werkt op de werkvloer.
- ESF ondersteunt projecten om jongeren aan het werk te helpen en te houden. ESF-geld vergroot hun kansen op de werkvloer.
- Oudere werkzoekenden, werkzoekenden zonder uitkering of baan of mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.
- Diverse andere kleinere regelingen

Gemeente Amsterdam
- Participatieplaats
- Traineeplaats voor jongeren

Gemeente Gouda
- Personeelswerving

Gemeente Zaanstad
- Subsidieregeling Zaanse Traject Baan

Provincie
- Onderwijsvoucher (Gelderland)

Gemeente divers
- Participatiebudget
- Loonkostensubsidie voor mensen met een bijstand uitkering

Nieuws