Deloitte raamwerk voor Supply Chain Risk Management

02 april 2013 Consultancy.nl

Terwijl supply chains steeds meer onderling verbonden en internationaal worden, zijn ze ook steeds kwetsbaarder. Als gevolg daarvan nemen de risico’s toe. Vaak kunnen bedrijven de risico’s verlagen door interne maatregelen, maar soms zijn risico’s gebaseerd op externe factoren waarover een bedrijf geen controle heeft. Een goed voorbeeld is het schandaal rondom paardenvlees, dat mede werd veroorzaakt door complexe supply chains. Retailers hadden geen idee dat hun lasagne en Zweedse gehaktballetjes waren besmet met paardenvlees.

Supply chain-risico’s
Om de negatieve effecten van supply chain-risico’s te bestrijden, adviseert Deloitte bedrijven om dergelijke risico’s binnen de logistieke keten zorgvuldig in kaart te brengen. Het adviesbureau heeft hiervoor een raamwerk ontwikkeld, waarin meer dan 200 significante bronnen van supply chain-risico’s worden geïdentificeerd. Deze vallen uiteen in de volgende vier categorieën:

Deloitte - Supply Chain Risks

Macro-omgevingsrisico’s, die een impact kunnen hebben op ieder onderdeel van de supply chain of op de supply chain als geheel. Hieronder vallen bijvoorbeeld recessies in de internationale economie, tekorten aan essentiële onbewerkte materialen of grondstoffen, politieke instabiliteit, nieuwe reguleringseisen en natuurrampen als orkanen en tsunami’s.  

Extended value chain risico’s
die veroorzaakt worden door problemen met upstream of downstream supply chain-partners, zowel Tier One en secundaire leveranciers als outsourcers en zelfs eindgebruikers.

Interne operationele risico’s, die in de gehele chain kunnen voorkomen, van productontwikkeling en productie tot distributie. Toegenomen efficiëntie heeft het ‘stootkussen’ waarmee bedrijven traditioneel verstoringen opvingen, voor een groot deel weggenomen.

Functionele ondersteuningsrisico’s
, op gebieden als juridische zaken, finance, human resources en vooral IT. Tekortkomingen in deze functies kunnen alle mogelijke gevolgen hebben, van een gebrek aan noodzakelijk talent tot problemen met regelgevingsvereisten en verstoringen in de essentiële stroom van operationele data.

Nieuws