Ecofys: EC moet hernieuwbare energie meer stimuleren

21 maart 2013 Consultancy.nl

In een poging om duurzaamheid in Europa te bevorderen legt de Europese Commissie grote nadruk op hernieuwbare energie. In december 2010 stemden de lidstaden in met een ambitieuze doelstelling: Tegen 2020 moet 20% van alle geproduceerde energie voortkomen uit hernieuwbare bronnen. Aangezien dit project inmiddels behoorlijk achter loopt op de doelstelling overweegt de Europese Commissie diverse opties om het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energieproductie op te schroeven. Één van de belangrijkste opties is de introductie van wet- en regelreving en/of overige impulsen om meer buitenlandse samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie te bevorderen.
 
Samenwerken levert mega besparing op
Een onderzoek door Ecofys, Ernst & Young en twee academische instellingen, dat twee jaar geleden in opdracht van de Europese Commissie werd doorgevoerd, laat zien dat de mogelijke voordelen van betere samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie zeer groot kunnen zijn. De onderzoekers halen de VS als voorbeeld aan. Amerikaanse staten zullen naar schatting €41 miljard per jaar uitgeven in een poging om hun 2020 duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Er wordt becijferd dat zij door een betere samenwerking 7% van dit bedrag kunnen besparen, wat neerkomt op €2,8 miljard per jaar. Dat is genoeg geld om bijv. meer dan 1,000 wind turbines op het vasteland te bouwen.

Ecofys - Hernieuwbare Energie
 
Lokale overwegingen
Ondanks de bovenstaande voordelen, behalen landen ondermaatse resultaten. Volgens analisten komt dit door twee redenen. Allereerst  stellen landen hun lokale belangen boven die van de buren. Regeringen kiezen er eerder voor om de lokale economie te stimuleren en zijn terughoudend om samen te werken met andere overheden. Hierdoor lopen ze het risico dat groene banen elders gecreëerd worden. Bijvoorbeeld: een Duits project om zonne-energiecentrales in Griekenland te bouwen en de electriciteit naar Duitsland te exporteren werd geannuleerd nadat het volk protesteerde tegen deze uitgaven in Griekenland, omdat er daar banen gecreëerd werden in plaats van in Duitsland.
 
Een andere uitdaging is dat, ondanks het feit dat hernieuwbare energie momenteel al wordt verhandeld over de Europese grenzen heen, een transparant systeem ontbreekt. “De grote uitdaging is dat de wet- en regelgeving binnen Europa nogal verschilt van elkaar, en het feit dat hernieuwbare electriciteit niet op de Europese markt wordt verhandeld”, legt Jean-Pascal Boutin uit van advocatenkantoor Eversheds.
 
Meer druk van bovenaf
Volgens Ecofys, een international adviesbureau dat gespecialiseerd is in het thema duurzaamheid, moet de Europese Commissie meer druk uitoefenen op landen.”Het wordt nu over het algemeen niet geaccepteerd om doelstellingen te behalen met behulp van het buitenland. Zo lang er geen druk is vanuit de Europese Commissie om samenwerking te bevorderen, zal er weinig beweging in zitten”, zegt Corinna Klessmann, managing consultant bij Ecofys in Berlijn.

Nieuws

Meer nieuws over