Bain: Supply chain barrieres kost wereld 1.6 biljoen

19 maart 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De aanwezigheid van supply chain barrières overal ter wereld leiden tot een massale waarde-vernietiging. Als elk land maar 2 van de 4 belangrijkste supply chain obstakels – grensadministratie en transport- en communicatie infrastructuur – zou verbeteren, tot maar de helft van de wereldwijde best practices, dan zou de globale export kunnen stijgen met maar liefst 14,5 %, wat neerkomt op $1,6 biljoen in geldwaarde. Ook zou deze impuls de wereldeconomie tussen de 23 en 110 miljoen relatief goedbetaalde banen kunnen opleveren. Dit blijkt uit het rapport ‘Enabling Trade’ opgesteld door Bain & Company in samenwerking met de Wereldbank en het WEF.
 
De consultants onderscheiden vier belangrijke supply chain barrières die handel belemmeren:
 
Bain - Supply Chain Barriers to Trade

Deze supply chain obstakels hebben een nadelige impact op de handel op 4 manieren:
- een stijging van kosten, zowel hogere operationele kosten als verhoogde kapitaaluitgaven
- vertraging in besluitvorming omdat beslissingen minder voorspelbaar zijn en meer analyse nodig is
- verlaagde volumes van handelsactiviteitet
- verhoogd risico

In het rapport geven de adviseurs diverse voorbeelden. Zo staan bijvoorbeeld agrarische handelswaren door alle administratieve rompslomp soms zeer lang bij de grens waardoor ze kunnen bederven. Ook de kans op diefstal wordt groter naarmate de grensafhandeling langer duurt. In Zuid-Amerikaanse landen kan de grensafhandeling zelfs tien keer zo lang duren als in de EU, wat een hoge kostenpost kan betekenen. In sommige gevallen kan een combinatie van supply chain obstakels zo’n enorme uitdaging worden dat buitenlandse bedrijven de concurrentie niet meer kunnen opbrengen. Als een bedrijf aan teveel onhaalbare locale eisen moet voldoen (zoals bijvoorbeeld milieuregelgeving of veiligheidseisen) kan het soms voor sommige opdrachten simpelweg niet concurrereren met lokale bedrijven.

Meer en meer supply chain barrières zijn waar te nemen in het verre oosten of  Zuid-Amerika. “In Argentinië bijvoorbeeld worden nu zo veel barrières opgeworpen dat veel bedrijven er geen zaken meer willen doen en simpelweg uit het land vertrekken” zegt Marco van Kalleveen, partner bij het strategie adviesbureau.
 
Barrieres verminderen effectiever dan afschaffing van heffingen
Bain & Company stelt dat landen hun aandacht om de wereldhandel te stimuleren een andere wending moeten geven. Tot dusver wordt er nog met name onderhandeld over ‘tariffs’, waaronder invoertarieven en anti-subsidiemaatregelen. Berekeningen van het adviesbureau tonen aan dat het aanpakken van supply chain barriers tot 6x keer effectiever is dan het verminderen van tariffs.
 
Bain - Supply Chain Barriers vs Tariffs
 
Volgens Bain is de kans van slagen ook een stuk hoger bij het aanpakken van supply chain barrières . Bij tariffs geldt dat het vaak een zero-sum game betreft - de ene regio profiteert terwijl een andere regio tegelijktertijd verliest. Daarentegen is het verminderen van supply chain barrières juist een win-win situatie. “Aangezien de voordelen van efficiëntere toeleveringsketens veel gelijker over landen verdeeld worden, valt hier veel meer van te verwachten” aldus het consultancykantoor.
 
Het aanpakken van handelsobstakels staat al langer dan vandaag op de agenda van de internationale politiek. Meer dan 140 landen onderhandelen al sinds 2001 in Doha, Qatar over het opheffen van handelsobstakels ter bevordering van vrije internationale handel.