Grant Thornton: NL arbeidsmarkt in onderste regionen

12 maart 2013 Consultancy.nl

In 2013 krimpt de Nederlandse arbeidsmarkt opnieuw. Daarnaast blijft er een (lichte) mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, als gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarmee presteert de Nederlandse arbeidsmarkt dit jaar, in vergelijking met overige wereldwijde economieen, in de onderste regionen. Dit concludeert Grant Thornton in de studie ‘Global Economy in 2013’, die gebaseerd is op de input van 6.400 ondernemers wereldwijd.
 
In het onderzoek vroeg Grant Thornton ondernemers naar hun verwachtingen over de vraag en aanbod van personeel. Niet verrassend verwachten bedrijven in de opkomende markten als Brazilië, China, India en Turkije dat – op macro niveau – dat ze significant meer mensen gaan inhuren. Nederlandse ondernemers zijn, in lijn met de algemene economische verwachtingen, zeer negatief en voorspellen een afname in algemene werkgelegenheid.
 
Kijkend naar het totale aanbod van werk, geven bedrijven in opkomende markten aan dat ze een tekort aan vaardig personeel verwachten. In landen als Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en de VS verwachten de respondenten weinig problemen om goed personeel te vinden. Nederland voorziet een licht tekort, hoewel het niet ver af zit van het wereldwijde gemiddelde.
 
Grant Thornton - Wereldwijde Arbeidsmarkt
 
De combinatie van beide factoren zorgt voor een positie in het meest onattractieve kwadrant (links-boven).

Nieuws

Meer nieuws over