Aanklacht seksediscriminatie KPMG in VS wordt groter

22 februari 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een seksediscriminatieaanklacht waarmee KMPG momenteel in de VS te kampen heeft is groter geworden van aard. Het begon allemaal met een aanklacht van 1 medewerkster. Zij dong mee naar een promotie, maar kreeg deze uiteindelijk niet. De vrouw diende een klacht in, waarna haar salaris verlaagd werd. Daarbovenop zou de leidinggevende nog discriminerende dingen gezegd hebben.
 
Naast deze vrouw hebben 4 andere medewerksters een collectieve zaak aangespannen tegen KMPG. Het gaat hierbij om een door de rechter goedgekeurde class action, een serie gelijke aanklachten die gebundeld zijn. Dit is een negatieve ontwikkeling voor KMPG, die een collectieve schadevergoeding tegen zich geeist ziet van circa $400 miljoen.
 
KMPG probeerde de class action van tafel te krijgen, zodat iedere zaak individueel behandeld zou moeten worden. De rechter bepaalde echter dat dit verzoek niet ingewilligd wordt. Voor de betroffen vrouwen was een class action een goed middel om samen te werken en aan te tonen dat zij zowel individueel als als groep gediscrimineerd worden.
 
Volgens Katherine Kimpel van advocatenkantoor Sanford Heisler probeerde KMPG de class action om die reden te verijdelen. Bij een vergelijkbare zaak bij Walmart werd een class action niet toegestaan, waardoor de eisers geen gezamenlijke zaak konden aanspannen, maar alleen op individuele basis.
 
Volgens de advocate is het makkelijker om het beleid, praktijken en procedures van KMPG met betrekking tot verloning, promotie en ontwikkeling aan de oppervlakte te krijgen nu de vrouwen gezamenlijk kunnen procederen.