Helft interimmers bereid om in buitenland te werken

07 februari 2013 Consultancy.nl

Interim managers en ZZP’ers hebben het zwaar te verduren door de economische teruggang. Bijna een kwart geeft aan dat het werven van opdrachten steeds moeilijker is. Dit heeft onder meer tot gevolg dat meer dan de helft van de interimmers (57%) bereid is om hun heil te zoeken buiten Europa. Dit blijkt uit de ‘Interim Index’ van Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit.
 
In Nederland zijn volgens schattingen tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam.
 
Opdrachten buiten Europa
Uit het onderzoek onder 675 interim managers komt naar voren dat 57% bereid is voor langere tijd - tussen drie en vijf jaar - opdrachten buiten Europa te accepteren. "De vraag is of vooral het avontuur deze groep interim managers aanspreekt of dat de economische malaise hen dwingt hun blikveld te verruimen. Feit is wel dat in het buitenland veel kansen liggen voor de groep die zich niet wil binden. Naar verwachting wordt dit een trend en gaan met name interim professionals ouder dan 50 jaar - die meestal niet zijn verbonden aan een organisatie - hun vleugels vaker buiten Europa uitslaan", zegt Piet Hein de Sonnaville, partner van Atos Interim Management.
 
"We zien dat vooral interim professionals uit de industriële sector (58%) en de financiële sector (57%) bereid zijn deze stap te wagen" voegt hij toe.
 
Over Atos Interim Management
Atos Interim Management levert zware senior managers voor de hoge managementniveaus zoals algemeen directeur (CEO), directeurbedrijfsvoering (COO), directeur financiële zaken (CFO), directeur pensioenen, directeur informatievoorziening (CIO), directeur HRM en/of directeur productie & logistiek. Begin dit jaar besloot Atos Interim Management om te verzelfstandigden van Atos.

Nieuws

Meer nieuws over