Onderzoek: CEO’s kijken reikhalzend uit naar kunstmatige intelligentie

21 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Bestuurders van grote organisaties kijken reikhalzend uit naar kunstmatige intelligentie (AI). Volgens onderzoek van Arthur D. Little overweegt bijna elke CEO om AI in te zetten binnen de eigen organsiatie.

Steeds vaker zijn bedrijven op zoek naar AI-technologie om nieuwe innovaties te omarmen en extra groei te realiseren. Maar liefst 96% van de door Arthur D. Little ondervraagde CEO’s, laat doorschemeren dat ze inmiddels op de een of andere manier AI binnen hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd.

Uit de feedback van de respondenten blijkt echter dat de meeste van deze innovatieprogramma’s zich nog in een vroeg stadium bevinden. Zo geeft namelijk slechts 13% van de CEO’s aan dat hun organisatie momenteel een overtuigende en bedrijfsbrede AI-strategie heeft geïmplementeerd.

Onderzoek: CEOs kijken reikhalzend uit naar kunstmatige intelligentie

Regionaal bekeken is in Azië de hoogste mate van adoptie van AI-technologieën zichtbaar. Zo hanteert driekwart van de Aziatische organisaties een bedrijfsbrede strategie of visie ten aanzien van het omarmen van AI. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde.

Zuid-Amerika loopt daarentegen achter, waar 19% van de zakelijke leiders meldt dat ze helemaal geen AI-oplossingen hebben geïmplementeerd binnen hun organisatie.

Onderzoek: CEOs kijken reikhalzend uit naar kunstmatige intelligentie

De sectoren die het meest profiteren van AI zijn onder andere energie & nutsvoorzieningen, productie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening en de automotive-industrie, concluderen de onderzoekers.

Door de inzet van de AI-tools kunnen organisaties onder meer hun kernfuncties efficiënter inrichten, doordat AI routinematige taken automatiseren. Hierdoor krijgen medewerkers meer ruimte en tijd om zich bezig te houden met activiteiten die meer waarde toevoegen voor klanten en andere stakeholders.

Er kan bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in klantenservice of kennismanagement. Daarnaast is AI in staat is om snel en gemakkelijk door uitgebreide informatiedatabases te zoeken, wat veel waardevolle inzichten oplevert waarmee organisaties hun besluitvorming kunnen verbeteren.

Zo laat een van de respondenten, een CEO van een telecombedrijf, weten: “Om marktbewegingen te voorspellen, maken we steeds meer gebruik van AI en machine learning voor scenarioanalyses en voorspelmodellen.”

Onderzoek: CEOs kijken reikhalzend uit naar kunstmatige intelligentie

Hoewel AI een enorme potentie heeft, zijn er de komende jaren nog aanzienlijke obstakels te overwinnen. Een van de belangrijkste is de noodzaak om werknemers opnieuw op te leiden om de nieuwe AI-tools optimaal te kunnen inzetten. De ondervraagde CEO's zien dan ook een sterke behoefte om hun personeelsbestand te transformeren, waarbij 59% een sterke of zeer sterke behoefte aan bijscholing ziet. Vorig jaar lag dit nog maar op 13%.

De sterk stijgende behoefte in bijscholing laat in diverse sectoren zien hoe impactvol de snelle opkomst van AI kan zijn. Zo heeft 68% van de CEO’s in de productiesector dit jaar een sterke behoefte aan bijscholing, terwijl dat vorig jaar nog 5% betrof.

AI-adoptie staat echter dus nog in de kinderschoenen en bedrijven zullen de komende jaren flinke innovatieslagen moeten maken om de volwassenheid van AI-adoptie naar een hoger niveau te tillen. “De wereld staat voor een reeks prangende uitdagingen. Innovatie is essentieel om deze problemen te overwinnen”, benadrukt Ignacio García Alves, Chairman en CEO van Arthur D. Little.

“Ons onderzoek laat zien dat CEO’s die visie delen en dat zij zich richten op het samenbrengen van AI en menselijke vaardigheden om te innoveren en vooruitgang te boeken. Alleen zo kunnen zij succesvol zijn voor hun organisatie en de samenleving als geheel.”