Nautus helpt regio IJsselland met aanpak huiselijk geweld

11 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Huiselijk geweld is in Nederland helaas aan de orde van de dag. Het bestrijden van het probleem is makkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente Zwolle en de regio IJsselland willen hun aanpak tegen huiselijk geweld verbeteren. Adviesbureau Nautus helpt ze daarbij.

Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw om het leven gebracht door haar (ex-)partner, zo blijkt uit cijfers van het CBS over 2022. Verschillende instanties – waaronder het OM, de politie, gemeenten en meldpunt Veilig Thuis – werken met elkaar samen om deze en andere vormen van huiselijk geweld te bestrijden.

Ook wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het thema. Zo startte in 2018 is een landelijk programma om huiselijk geweld effectiever aan te pakken. Hierbij is het onder meer aan gemeenten om concrete actie te ondernemen.

Nautus helpt regio IJsselland met aanpak huiselijk geweld

In de praktijk blijkt dit echter een lastige opgave. Regio IJsselland en de daarin gelegen gemeente Zwolle schakelden de hulp in van Nautus, een adviesbureau dat gemeenten ondersteunt bij maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein.

Ervaringen ophalen

Het bureau helpt IJsselland en Zwolle om zicht te krijgen op de knelpunten rondom de aanpak van huiselijk geweld, en om op basis van de bevindingen de aanpak effectiever te maken.

“We halen ervaringen op door in gesprek te gaan met lokale partners, zoals opvanglocaties, wijkteams en beleidsmedewerkers uit verschillende gemeenten”, vertelt Nautus-adviseur en projectleider Marjolein van Hattem.

“Ook organiseren we uitgebreide werksessies waarin we het gesprek tussen de verschillende partijen faciliteren. En we brengen de belangen bij elkaar, om zo te zoeken naar verbinding tussen de partijen en te ontdekken waar winst te behalen is.”

Achter de voordeur

Een van de grootste obstakels in het bestrijden van huiselijk geweld, weet Van Hattem, is het bespreekbaar maken van het onderwerp. Daarnaast ziet ze dat organisaties nog niet altijd optimaal samenwerken, waardoor problemen niet effectief worden aangepakt.

“Vrouwen doen bijvoorbeeld aangifte, maar het label huiselijk geweld of stalking wordt daar niet altijd aan gegeven”, legt ze uit. “Of de dader staat in een andere gemeente ingeschreven, waardoor de melding niet effectief wordt opgepakt. Huisartsen en docenten hebben soms het vermoeden dat vrouwen te maken krijgen met geweld achter de voordeur, maar weten niet wat ze met deze signalen kunnen.”

“Kortom”, stelt ze, “er is behoefte aan meer kennis en bekendheid, zodat hulpverleners, omstanders en slachtoffers dreigingen eerder herkennen, maar vooral ook handelingsperspectief en -vaardigheid krijgen.”

Complexe opgave

In het komen tot een effectieve aanpak, zet IJsselland in op het verbeteren van samenwerking, het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het toerusten van professionals. “Dit is een hele complexe opgave”, aldus Van Hattem.

In samenwerking met Nautus wordt een regiovisie geschreven voor de komende vier jaar, met concrete doelen en bijbehorende acties om gemeenten richting te geven. Daarbij evalueren ze ook de huidige visie om tot verbeterpunten te komen.

“We ontdekten bijvoorbeeld dat professionals wel getraind worden op dit thema, maar dat de vertaalslag van deze kennis naar de praktijk nog aandacht vraagt. De adviseurs van Nautus nemen daarom deel aan de regionale werkgroepscholing om actief te sturen dat de scholing beter geborgd wordt in de praktijk.”

Zo draagt Nautus bij aan een effectieve aanpak voor IJsselland en Zwolle. “Door onze kritische en frisse blik komen we op nieuwe inzichten en helpen we gemeenten in Regio IJsselland om huiselijk geweld tegen te gaan”, besluit Van Hattem.