Vijfde van grootste bedrijven koppelt RvB-beloning niet aan duurzaamheid

27 juni 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De meeste grote bedrijven in ons land zetten bij hun bestuurders financiële prikkels in om hun ESG-doelstellingen te realiseren. Toch blijven er nog volop aandachtspunten, stelt KPMG.

Of het nu door intrinsieke motivatie komt, of door de dreiging van sancties door de overheid: bedrijven laten hun duurzaamheidsresultaten steeds zwaarder meewegen in de evaluatie van hun succes.

Het gaat hierbij vooral om de thema’s klimaatverandering en diversiteit binnen het personeel. Helaas gaan ze in dit proces vaak voorbij aan andere duurzaamheidsdimensies als circulariteit, biodiversiteit en mensenrechten, stelt KPMG.

Vijfde van grootste bedrijven koppelt RvB-beloning niet aan duurzaamheid

Bron: KPMG

Het accountants- en adviesbureau onderzocht het beloningsbeleid van de 50 grootste Nederlandse bedrijven. 41 daarvan koppelen de beloning voor de raad van bestuur (RvB) op wat voor manier dan ook aan de duurzaamheidsprestaties van de organisatie. Dat betekent dat 9 bedrijven – bijna één vijfde van de top 50 – dit niet doet. Een hoog percentage, vindt KPMG.

“Laten we duidelijk zijn, dit zijn geen kleine bedrijven”, reageert Vera Moll, Director of Sustainability Reporting Advisory voor KPMG. “Integendeel, het zijn de grootste bedrijven in Nederland. Financiële en andere belanghebbenden mogen redelijkerwijs verwachten dat bedrijven van deze omvang vooroplopen in plaats van achterop.”

Moll zet vraagtekens bij de prioriteiten van deze bedrijven: “Voor sommige belanghebbenden kan de totale afwezigheid van duurzaamheidsbeloningen vragen oproepen over de inzet en het vermogen van het management om duurzame transformatie in de organisatie te stimuleren."

Woorden en daden

Desondanks koppelt de grote meerderheid van de top 50-bedrijven de RvB-beloningen dus wel aan hun duurzaamheidsprestaties. Toch valt ook daar nog het nodige op aan te merken. De meeste duurzaamheidsthema’s blijken namelijk geen rol te spelen.

KPMG bekeek welke thema’s binnen de European Sustainability Reporting Standards (ESRS – de aan de CSRD gekoppelde rapportagestandaard) zijn gekoppeld aan de RvB-beloning. Bij vrijwel alle bedrijven is dat beperkt tot slechts één of twee van de tien thema’s.

Vijfde van grootste bedrijven koppelt RvB-beloning niet aan duurzaamheid

Bron: KPMG

Zowel de verontreinigingscijfers als het thema ‘getroffen gemeenschappen’ worden zelfs door geen enkele van de onderzochte bedrijven gekoppeld aan de bestuurdersbeloningen.

Daarnaast beloont slechts een derde (33%) van de topbedrijven het management op basis van diversiteitsprestaties. Bovendien blijkt dat de focus op diversiteit voornamelijk gericht is op het aantal vrouwen in het hoger management, en blijven andere parameters hierin onderbelicht.

Weinig bedrijven koppelen bonussen aan gelijke beloning voor mannen en vrouwen of culturele diversiteit. “Nu worden nog makkelijk haalbare doelen beloond”, legt Mark Vaessen uit, Partner en Global Head of Corporate & Sustainability Reporting bij KPMG. “Het aantal vrouwen in senior posities is ook makkelijker te meten dan arbeidsomstandigheden in de productieketen. We verwachten dat bedrijven hier in de toekomst wel meer aandacht aan gaan besteden.”

Kortetermijnbeloningen

Van de 41 bedrijven die bestuurdersbeloningen koppelen aan duurzaamheidsprestaties, keert ruim de helft (54%) beloningen uit op basis van een combinatie van zowel korte- als langetermijndoelen. Bijna een derde (12 bedrijven, oftewel 29%) baseert de aan duurzaamheid gerelateerde beloning momenteel alleen op kortetermijndoelen van maximaal een jaar.

Vijfde van grootste bedrijven koppelt RvB-beloning niet aan duurzaamheid

Bron: KPMG

Vaessen benadrukt dat de duurzame transitie die bedrijven moeten doormaken een jarenlang proces is. In dat verband is het belangrijk om de lange termijn mee te laten tellen in het beloningsbeleid.

“Dit zal ook voor financiële stabiliteit zorgen op de lange termijn”, geeft hij aan. “Tegelijkertijd zijn er ook prestatiedoelen voor de korte termijn nodig om ervoor te zorgen dat mijlpalen worden bereikt, het momentum behouden blijft en vooruitgang wordt geboekt.”

Samenvattend, concludeert Vaessen dat er een kloof bestaat tussen de ambities van bedrijven en de manier waarop zij hun topmensen belonen. “Ondanks de groeiende aandacht voor duurzaamheid, blijkt uit dit onderzoek dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering van de manier waarop bedrijven duurzaamheid integreren in hun beloningsbeleid voor de raad van bestuur.”