IG&H begeleidt strategieontwikkeling van Unive

18 januari 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Na de splitsing van Uvit* eind 2011 stond Univé voor een grote uitdaging. De schadeverzekeraar was op zoek naar een nieuwe strategie dat tegelijkertijd ‘future-proof’ was voor de sterk veranderende verzekeringsmarkt en verder bouwde aan de unieke eigenschappen van het bedrijf. IG&H Consulting & Interim werd vorig jaar ingehuurd om te ondersteunen bij de strategieontwikkeling.
 
Schadeverzekeraar Univé
Univé is een verzekeraar met een coöperatieve structuur van 19 ‘losse’ verzekeraars. De verzekeraar onderscheidt zich door haar onderlinge-structuur zonder winstoogmerk en lokale klantgerichtheid. Univé heeft 2.800 meewerkers, verspreid over circa 150 regionale Univé-vestigingen door heel Nederland.
 
De verzekeraar werd in 2011 verkozen tot ‘tot de meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland’ - Univé won de Customer Centric DNA Awards 2011 in de categorie ‘Verzekeraars’. Afgelopen jaar werd Univé opnieuw genomineerd voor de Customer Centric DNA Awards 2012.
 
Aanpak
IG&H Consulting adviseerde Univé om een ‘groene’ strategieaanpak te volgen, mede door de sterk gedecentraliseerde organisatiestructuur van het bedrijf. Bewust werd er gekozen voor een hoge mate van interactiviteit en betrokkenheid van de relevante spelers binnen de Univé Coöperatie en de Regionale Univé’s. Daarnaast werd er ingezet op een ‘contraklassieke’ strategieontwikkeling aanpak, waarin het projectteam is gestart met een aantal interne, organisatorische vraagstukken vóórdat de uiteindelijke strategie werd uitgedacht.
 
Michiel Elich, Director bij het adviesbureau, licht toe: “In het geval van Univé was het nodig om eerst bepaalde interne dilemma’s te slechten en het gemeenschappelijk kader te bepalen. Met deze aanpak werd onderling vertrouwen gecreëerd en ontstond een gedeeld begrip van de kern van Univé. Vanuit deze basis was het vervolgens mogelijk om in relatief korte tijd tot een gezamenlijke strategie te komen, gericht op duurzame waardecreatie en met commitment van zowel de Univé Coöperatie als de Regionale Univé’s”.
 
De nieuwe strategie is, in nauwe samenwerking met 19 belanghebbende partijen, in de zomer van 2012 opgeleverd. Michiel Elich: “We hadden hiervoor 24 uur uitgetrokken om met alle partijen tot een gedragen besluit te komen. Kenmerkend voor het herwonnen vertrouwen en de gezamenlijke aanpak was het feit dat er uiteindelijk nog geen 2 uur nodig was voor unanieme overeenstemming”.
 
Positieve bijdrage
Opdrachtgever Conrad Rombout, bestuurslid bij de Univé Coöperatie, is positief over de inzet van de consultants: “Ik ben bijzonder tevreden over de samenwerking met IG&H. Natuurlijk brengt IG&H de visie en scherpte die je van een marktexpert mag verwachten. Maar wat me met name heeft aangesproken in de begeleiding bij ons traject is de flexibiliteit, het adoptievermogen van het IG&H-team aan de specifieke situatie bij Univé. Door echt in te leven en mee te bewegen, en continu bij te sturen, hebben we een bijzonder resultaat bereikt: in 3 maanden - tijdens de zomerperiode! - tot een nieuwe strategie komen met 19 belanghebbende partijen is volgens mij een prestatie om zeer trots op te zijn”.
 
* Uvit is begin 2007 ontstaan door de fusie tussen Univé en VGZ-IZA-Trias. De gecombineerde verzekeraar, dat qua marktaandeel met kop en schouders boven concurrenten uitstak, werd afgekort als Uvit. Eind 2011 is de fusie grotendeels teruggedraaid. Alle zorggerelateerde onderdelen van Uvit zijn ondergebracht bij VGZ en de niet-zorg gerelateerde producten ondergebracht bij Univé.