BDO: ICT trends en ontwikkelingen voor woningcorporaties

14 december 2011 Consultancy.nl

Koos Bijman, Senior Consultant IT bij BDO, geef zijn visie op de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor woningcorporaties op het gebied van bedrijfsvoering en ICT. 

Ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen krijgen hun beslag bij ERP leveranciers. Uithuisplaatsing van de automatisering gebeurt steeds vaker. Leveranciers van ERP systemen spelen hierop in, vaak onder de verzamelnaam cloud computing. Daarmee verandert het bedrijfsmodel van de softwaremarkt. Van aanschaf van software door eenmalig licentiekosten te betalen voor het gebruiksrecht, gaan we naar gebruik van software door periodiek (wekelijks / maandelijks) te betalen voor het werkelijke gebruik van de software. Vooral NCCW, Itris en Cegeka zijn hier actief mee bezig. 

IT-infrastructuur
De eisen aan de IT-infrastructuur nemen snel toe, waardoor ook het beheer steeds complexer wordt. Denk aan de beschikbaarheid van systemen (7x24), de diversiteit van apparatuur (desktops, laptops, tablet-PC’s en smartphones) en variatie in toegang (intern, vanaf thuis en onderweg, via websites). Denk ook aan de hogere eisen voor beveiliging en back-ups. Voor een eigen IT-afdeling is het bijna onmogelijk om aan al die eisen te voldoen. IT-leveranciers proberen hier steeds meer op in te spelen. Bijvoorbeeld NCCW met de Corporatie Cloud en Itris met ViewPoint GO!. 

Standaardisatie
Tenslotte zien we een toename van de standaardisatie van systemen. Maatwerk en eigen ontwikkeling worden snel onbetaalbaar, mede omdat de software aan steeds meer randvoorwaarden moet voldoen. Mede door de initiatieven als CORA zien wij dat corporaties meer aandacht hebben voor hun processen en daar standaardisatie in willen doorvoeren. ERP leveranciers spelen hierop in.

Tegelijkertijd, en dat lijkt bijna in tegenspraak met de genoemde ontwikkelingen, herkennen we een toenemende vraag naar ‘echte’ informatie. In de afgelopen decennia zijn IT-systemen gegroeid van registratief (als metafoor: het automatiseren van de boekhouding) naar informatief (metafoor: het berekenen van liquiditeitsprognoses en forecasts). Althans, dat verwachten we van de IT.
 

Dashboards zijn hot
Maar nog steeds is de vraag valide: hoe krijgt u meer informatie uit uw automatisering? Het traditionele antwoord op deze vraag was: door rapportages, lijstwerk en opvraagschermen. Veelal gericht op uitvoerend niveau met een keur aan operationele gegevens. Dat was té algemeen, dus kwamen er maatwerkrapportages, al dan niet via een extern rapportagehulpmiddel. Dat verruimde de mogelijkheden door ook managementrapportages aan te bieden. Het strategische en tactische niveau kwam binnen bereik van de informatievoorziening. Sinds enige tijd zijn dashboards hot. Dat zien we terug in verzoeken van woningcorporatiebesturen om advies over tools en inspanningen aan ERP leveranciers om eigen dashboards te gaan meeleveren.

Nieuws

Meer nieuws over