Interview Aart van Veller, oprichter Wij zijn Koel

25 september 2009 Consultancy.nl

Interview Aart van Veller, oprichter van "Wij zijn Koel"
Een interview met Aart van Veller, oprichter van adviesbureau “Wij zijn Koel”, waarin hij ingaat op het thema duurzaam ondernemen en zijn ambitieuze plannen voor de toekomst.

Groen & Ambitieus
Wie denkt dat groen ondernemen nog altijd een zweverige bedoening is, doet er goed aan eens langs te gaan bij ‘Wij zijn koel’. Het jonge adviesbureau, dat kantoor houdt op een zelfvoorzienende woonboot, adviseert organisaties die klimaatneutraal willen ondernemen. Aan het roer staat Aart van Veller, 24 jaren jong en vol gedrevenheid: „Binnen tien jaar willen we dat alle A-merken in Nederland klimaatneutraal zijn.”

De interesse voor duurzaam ondernemen is bij Aart al in een vroeg stadium gewekt. Zo baseert hij zijn eindopdracht op de Vrije School op “De grenzen aan de groei’, het in 1972 verschenen boek van de Club van Rome over de uitputtingsproblematiek van de aarde. Vervolgens gaat hij ‘gewoon’, zoals vele andere studenten, Economie & Bedrijfskunde aan de UvA studeren. Nadat hij eenmaal aan zijn studie is begonnen hoort Aart over het Climate Change College en besluit hier aan deel te nemen. Dit initiatief van de Nederlandse poolreiziger Marc Cornelissen, het Wereld Natuur Fonds en Ben & Jerry’s leidt jongeren op tot klimaat ambassadeurs die een verschil kunnen maken in deze wereld. In 2007 zit Aart bij de laatste streng geselecteerde kandidaten, waar hij tenslotte in het laatste selectieweekend het veld moet ruimen.

Bij de pakken neer gaan zitten? Dat deed Aart allerminst: door de indrukken die hij tijdens het Climate Change College had opgedaan, besefte hij dat er iets moest veranderen in de wereld. Vervolgens heeft hij voor het bedrijf waar hij destijds werkte, het marketingbureau Pepperminds, uitgezocht hoe het duurzamer kon ondernemen. „Dan begin je heel eenvoudig te kijken naar wat het huidige verbruik is van het bedrijf en op welke punten dat verbeterd kan worden door bijvoorbeeld over te gaan op groene stroom, ander papier, ga zo maar door.

“En met succes, want Pepperminds werd dankzij Aart het eerste Nederlandse marketingbureau dat klimaatneutraal onderneemt. Toch blijft het Climate Change College een grote aantrekkingskracht op Aart houden en hij besluit dan ook in 2008 met z’n opgedane ervaringen bij Pepperminds opnieuw deel te nemen aan de competitie. Dit keer lukt het wel.  

De prijs? Een startkapitaal voor zijn voorstel maar liefst twintig bedrijven klimaatneutraal te maken. Daarnaast mag Aart ook op expeditie naar de Noordpool en daarover verslag doen voor MTV. Ondernemend als Aart is, pakt hij gelijk zijn kans: „Ik dacht, dan kan MTV dus één van de twintig bedrijven worden die ik klimaatneutraal ga maken.” De aanhouder wint in dit geval: „Ik hoorde vrij weinig van MTV nadat ik ze een paar keer benaderd had, totdat ik op een feestje stond waar één van de bazen van MTV Europe ook aanwezig was. Ik ben op hem afgestapt en heb hem gevraagd wanneer MTV klimaatneutraal ging ondernemen. Even later is MTV één van onze grootste klanten geworden.”

En hoe is het vanaf dat moment verder gegaan?
”Toen MTV eenmaal één van onze klanten was, begon het echt te lopen. Inmiddels mag ik onder andere Discovery Channel, Czar, Pepperminds en Twynstra Gudde tot mijn klanten-kring rekenen.”

Wat houd het advies in aan bedrijven die duurzamer willen ondernemen?
“We geven niet alleen advies, maar helpen bedrijven met oplossingen. Ongeveer 60% van onze activiteiten bestaat uit technische maatregelen om organisaties klimaatvriendelijker te laten opereren. Daarbij kun je denken aan implementatieadviezen om de Co2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en energie op alle mogelijke manieren te besparen. We maken heel concreet een top 10 met maatregelen die bedrijven direct kunnen implementeren en die zowel kosten besparen als ook de bedrijfsvoering verduurzamen. Het is geen hogere wiskunde hoor, je kijkt gewoon van dit zijn de feiten, dit is het verbruik van energie, papier, afval en brandstof, en op welke manier kunnen we daar iets aan doen? 

De overige 40% bestaat uit het geven van trainingen en workshops over duurzaam en klimaatneutraal ondernemen. Daarbij kun je denken aan interactieve modules waarbij de deelnemers van de bedrijven opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren. Daardoor raken ze bekend met het fenomeen en zien ze van dichtbij wat ze in hun eigen bedrijf  kunnen veranderen met een paar simpele aanpassingen. We verzorgen ook trainingen voor bedrijven die bijvoorbeeld meer in de Finance richting opereren, we willen laten zien dat je ook dan groen kunt ondernemen en ook kritisch moet blijven kijken naar maatschappij.”

Waarom kunnen bedrijven deze aanpassingen zelf niet intern doorvoeren en moet de hulp van ‘ Wij zijn koel’ ingeroepen worden? 
“Vaak missen de bedrijven de tijd en de kennis om de mogelijke opties voor duurzaam ondernemen onderzoeken. Wij werken nauw samen met een aantal partijen, waar wij ons advies ook voor een groot deel op baseren. Zo zoeken wij geschikte leveranciers, werken we samen met architecten en energie-experts om bedrijven zo volledig mogelijk te kunnen bedienen. Juist deze combinatie van verschillende expertisegebieden leidt tot het feit dat wij bedrijven een advies op maat kunnen geven.”

Je plannen zijn ambitieus, je bedrijf loopt goed, je bent zelfs genomineerd voor de “Sprout Business Baby 2009”, een lijst waarop de 25 meest veelbelovende jonge ondernemers prijken. Wat zijn je volgende toekomstplannen? The sky is the limit?
Het primaire doel is toch wel dat alle A-merken binnen 10 jaar klimaatneutraal opereren. Dat hoeft ‘wij zijn koel’ natuurlijk echt niet alleen te doen, maar we willen wel een impact op bedrijven hebben om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Om deze stap te maken zullen we in oktober 2010 dan ook wij zijn koel verder opzetten in Amerika, daar valt namelijk nog veel terrein te winnen. Ook hier in Nederland is er nog ruimte voor verbetering, zo ben ik sinds februari samen met TreFoil de netwerkborrel CleanDrinks gaan organiseren waarbij mensen samenkomen die hun liefde voor duurzaamheid graag willen combineren met een frisse manier van zakendoen. Ik denk dat zoiets een goed initiatief is om te benadrukken dat duurzaam ondernemen ook leuk kan zijn.”

Je bent dus echt een wereldverbeteraar?
Als je de wereld wilt veranderen, moet je wel begrijpen hoe de wereld werkt. De mensen met geld hebben het voor het zeggen, die hebben de macht. De huidige opvatting is dat ‘vieze’ bedrijven wel geld mogen verdienen met wat ze doen, terwijl groene bedrijven bijna als corrupt worden gezien als ze geld verdienen aan duurzaam ondernemen. Dat is toch een rare opvatting? Ik wil dat doorbreken, wat is er mooier dan een positieve impact te hebben op de wereld en daar ook nog eens geld aan te verdienen?”

Je bent een jonge ondernemer, heb je nog tips voor studenten die ook hun eigen bedrijf willen beginnen?
“Neem een goede coach, een vertrouwenspersoon in de arm. Iemand die weet hoe de wereld werkt, veel ervaring heeft en die je zo nu en dan weer even met beide benen op de grond kan zetten. Dat is vreselijk belangrijk. Verder kan ik alleen maar zeggen: ‘ Just do it’.”

Nieuws

Meer nieuws over