Q&A met Bart Jan Thole: ESG-headhunter bij CeresGreen

30 april 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Na jaren in de bankensector en de consultancy maakte Bart Jan Thole begin maart de overstap naar de wereld van headhunting. Bij CeresGreen helpt hij organisaties met het vinden van gemotiveerde professionals die passen bij hun specifieke ESG-uitdagingen. 

Wat maakt ESG zo’n interessant werkgebied?

“Dat gaat bij mij al best lang terug. Al jaren geleden ontdekte ik dat duurzaam ondernemen en sociaal werkgeverschap veel extra’s opleveren. Je bouwt daarmee niet alleen aan een betere wereld, maar ook aan betere producten en diensten in een bevlogen werkomgeving.”

“Om dat te professionaliseren heb ik in 2015 het Executive Program Corporate Social Responsibility (CSR) aan de Erasmus Universiteit afgerond. Sindsdien heeft duurzaamheid in de brede zin van het woord mijn aandacht.”

Q&A met Bart Jan Thole: ESG-headhunter bij CeresGreen

“Met de invoering van de CSRD-richtlijnen en ESG-rapportages wil ik organisaties graag helpen om die zodanig in te voeren dat het op verschillende fronten meer impact oplevert dan alleen de harde euro.”

Met welke uitdagingen worden bedrijven die op ESG rapporteren geconfronteerd?

“Goed ESG-beleid vereist een heuse transitie binnen de organisatie, niet tijdelijk maar als vast onderdeel van het ondernemingsbeleid. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat de drie ESG-pijlers invloed hebben op vrijwel alles binnen een onderneming: wat men doet, hoe men het doet en hoe men met elkaar omgaat.”

“Ik kan organisaties goed uitleggen wat er nodig is voor die transitie, dat het niet iets is wat men er even bij kan doen. Het vereist specifieke kennis, kunde, bevlogenheid en leiderschap. Daarvoor heb je ESG-professionals nodig die helpen de transitie succesvol door te voeren, te borgen én die helpen om er als organisatie van te profiteren. Weldoordacht en goed uitgevoerd ESG-beleid levert onder de streep op de korte en lange termijn juist op!”

Hoe slaag je erin om voldoende goede ESG-kandidaten te werven?

“Laat ik om te beginnen zeggen dat dé ESG-kandidaat niet bestaat. De ESG-pijlers hebben immers invloed op de gehele bedrijfsvoering. Daar komt nog bij dat een technisch bedrijf andere uitdagingen heeft dan een dienstverlenend bedrijf. Dus het opstellen van een kandidatenprofiel vraagt om meer dan interesse voor duurzaamheids- en ethische vraagstukken.”

“Ik ga op zoek naar kandidaten die juist bij die organisatie het verschil kunnen maken, omdat die zowel de branche kennen als bevlogen zijn waar het gaat om ESG-aspecten. Ook zie ik grote verschillen tussen bedrijven die duurzaamheid al langer meenemen in hun beleid en bedrijven die nu de eerste stappen zetten.”

“De overgang naar ESG-beleid vraagt om ESG-leiders. Kandidaten die in staat zijn om effectieve ESG-doelen te stellen, die die doelen overtuigend binnen de gehele organisatie kunnen laten landen en die iedereen meekrijgen om die doelen te realiseren.

“Oftewel, kandidaten met competenties zoals toewijding, moed, nieuwsgierigheid, samenwerking en creativiteit. Zij maken uiteindelijk het gewenste verschil. Mensen die ESG niet alleen op hun werk propageren, maar die er zelf, ook als persoon, vierkant achter staan op basis van hun moreel kompas. Inmiddels heb ik met veel bevlogen en uit het juiste hout gesneden kandidaten gesproken, van jong tot oud.”

Waarom heb je gekozen voor CeresGreen?

“Vanaf het moment dat ik de keuze had gemaakt om een structurele bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de BV Nederland, ben ik me gaan oriënteren op een passende uitdaging. CeresGreen, een loot onder recruitmentorganisatie CeresRecruitment, is een jonge organisatie die dezelfde keuze heeft gemaakt als ik. Het koppelen van kandidaten met een duurzaam profiel aan organisaties met een duurzame opdracht.”