Helft gemeenten niet klaar voor Drank- en Horecawet

08 januari 2013 Consultancy.nl

59% van de gemeenten is niet klaar voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Ook geven gemeenten zichzelf slechts een 5,9 voor de mate waarin zij zijn voorbereid op de gewijzigde wet. Dit blijkt uit de Monitor Bijzondere Wetten van adviesbureau Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW).
 
Sinds 1 januari van dit jaar zijn Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor toezicht op alcohol-verstrekking en drankgebruik.
 
Wel op de hoogte
Met het inwerktreden van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn er taken van het Rijk naar de gemeente verschoven. De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de handhaving van deze wet binnen zijn gemeente, en dat is niet vrijblijvend. Door toezichthouders aan te wijzen, kunnen gemeenten optreden als er overtredingen plaatsvinden. De controle op niet-vergunningplichtige bedrijven (zoals supermarkten), is ook een taak die gemeenten erbij krijgen. Verder is alcoholbezit van jongeren onder de 16 nu strafbaar.
 
Hoewel vrijwel alle onderzochte gemeenten weten dat zij sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk zijn voor het toezicht op alcoholverstrekking en drankgebruik, gaan ze volgens het adviesbureau amper tot actie over. Bijna tweederde van de gemeenten (59%) zegt nog niet klaar te zijn voor hun nieuwe toezichtstaak. 62% van de respondenten geeft bovendien aan dat hun burgemeester nog geen toezichthouder heeft aangewezen.
 
Slechte voorbereiding is zorgelijk
Een belangrijke oorzaak van de slechte voorbereiding, ligt volgens de respondenten in gebrek aan capaciteit om de wetswijziging op tijd te implementeren. Ook geeft ruim 73% van de respondenten aan dat zij 2013 als overgangsjaar zien. Feije Dillema, directeur van Bureau Horeca Bijzondere Wetten, vindt de uitkomsten van de monitor zorgelijk: “Ons eerdere onderzoek uit 2011 toonde aan dat 92% van de gemeenten toentertijd nog niet klaar was voor hun nieuwe taak. Inmiddels zijn we een jaar verder en blijkt dat 59% van de gemeenten nog steeds niet goed is voorbereid".

Hij vervolgt: "Dat is een verontrustend percentage, aangezien gemeenten vanaf dit jaar toch echt verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de Drank- en Horecawet. De slechte voorbereiding van gemeenten leidt mogelijk tot gebrek aan toezicht. Dat kan drankmisbruik en gebruik van alcohol onder jongeren de hand werken. 2013 mag dan ook niet worden beschouwd als een overgangsjaar, zoals 73% van de respondenten doet.”
 
Dillema vervolgt: “Om te voorkomen dat er een gat ontstaat tussen landelijk en lokaal toezicht, is er nog veel werk aan de winkel. Gemeenten moeten dus nú aan de slag.”

Nieuws