Waarom kiezen meer ondernemers voor een pre-exit verkoop?

11 april 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer ondernemers die hun bedrijf verkopen kiezen voor een pre-exit. Dat constateert Aeternus op basis van een analyse van de deals die in de afgelopen jaren zijn gesloten. We gingen met ervaren pre-exit dealmaker Geert Smets in gesprek om meer te weten te komen over deze trend in de markt.

Het is dikwijls de belangrijkste vraag voor ondernemers die overwegen hun bedrijf van de hand te doen: ‘Moeten we nu verkopen, of juist nog even wachten?’

“Allerlei factoren spelen een rol in een dergelijk besluitvormingstraject”, trapt Smets af, sinds eind 2020 werkzaam als Director Corporate Finance bij Aeternus.

Waarom kiezen meer ondernemers voor een pre-exit verkoop?

“Vaak willen ondernemers wel verkopen, bijvoorbeeld als de marktomstandigheden gunstig zijn of ze financiële zekerheid willen pakken, maar doen ze het toch niet omdat ze het nog veel te leuk vinden om te blijven ondernemen”, vertelt Smets. “Juist voor deze groep kan een pre-exit een uitgelezen oplossing vormen.”

Wat is een pre-exit?

Een pre-exit is een constructie waarbij de ondernemer een deel van de onderneming – van een minderheids- tot een meerderheidsbelang – verkoopt aan bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij of vermogende familie. Vaak volgt zo’n drie tot vijf jaar later dan de volledige exit.

Samen met de nieuwe mede-eigenaar blijft de ondernemer doorgaans dus minimaal nog enkele jaren actief in de onderneming. Ze bundelen hun krachten voor verdere innovatie en groei. “Deze samenwerking kan resulteren in een betere opbrengst dan een volledige verkoop, doordat de investeerder waarde toevoegt aan het bedrijf”, schetst Smets.

Voor wie is een pre-exit geschikt?

Het maakt de pre-exit een aantrekkelijke optie voor ervaren ondernemers die nog niet aan stoppen denken en openstaan voor nieuwe uitdagingen zoals internationale groei of het bereiken van grotere klanten.

“Ondernemingservaring vormt hierbij een belangrijke vereiste”, legt Smets uit, “omdat bij de verkoop van aandelen de strategie kan veranderen. Zo staat de ondernemer er idealiter voor open om in de nieuwe situatie naar input van andere aandeelhouders te luisteren, te overleggen over strategische keuzes of een nieuwe overlegstructuur aan te gaan.”

Andere belangrijke voorwaarden voor een succesvolle pre-exit zijn een flexibele opstelling in de samenwerking met de nieuwe mede-eigenaar en het goed kunnen inschatten van de veranderingen op de lange termijn, voor zowel jezelf als het bedrijf.

De leeftijd van een ondernemer speelt volgens Smets geen rol. Wél is van belang dat de ondernemer gemotiveerd genoeg is om nog een aantal jaren de schouders onder de nieuwe uitdaging te zetten.

Buy-and-build

In het geval dat private equity-investeerders een deel van de onderneming overnemen, is er doorgaans sprake van een zogeheten buy-and-build-strategie. Hierbij wordt de onderneming veelal een ‘platformbedrijf’ en worden nieuwe bedrijven volgens een vastgesteld format toegevoegd aan het netwerk.

Vaak verkoopt men dan enkele jaren later het gecombineerde bedrijf – als alles volgens plan verloopt voor een hogere prijs. Dit als gevolg van de investeringen en moeite die in deze laatste jaren zijn gestoken in de organisatie door zowel de ondernemer als de investeerder.

“In essentie illustreert deze strategie hoe private equity-investeerders waarde toevoegen aan bedrijven door middel van gerichte groei en optimalisatie, resulterend in een winstgevende exit op de lange termijn”, aldus Smets.

De voordelen op een rij

Al met al kan een pre-exit dus tal van voordelen opleveren, stelt de overnamespecialist – zowel voor de ondernemer als de investeerder. De belangrijkste op een rijtje:

1: Financiële stabiliteit en onafhankelijkheid

Door een deel van het bedrijf te verkopen, bereikt de ondernemer een zekere financiële stabiliteit en onafhankelijkheid. “Dit stelt hem in staat om zijn vermogen te diversifiëren en zich te focussen op nieuwe investeringen of persoonlijke doelen”, aldus Smets.

2: Focus op kernactiviteiten en ondernemen

Met een pre-exit kan de ondernemer zich meer richten op de kernactiviteiten van het bedrijf en de aspecten waar hij of zij het meest gepassioneerd over is. “Het versterkte managementteam neemt operationele taken over. Regelmatig worden bijvoorbeeld HR- of finance-taken binnen de nieuwe organisatie herbelegd, omdat de kopende organisatie daarvoor beter is ingericht.”

3: Spreiding van ondernemersrisico’s

Het verkopen van een deel van het bedrijf zorgt voor een spreiding van de persoonlijke ondernemersrisico’s. “Hierdoor bindt men niet al het vermogen aan één onderneming, wat meer financiële zekerheid biedt voor de toekomst.”

4: Innovatie en groei

Door samen te werken met nieuwe investeerders of partners, ontstaat innovatie en groei. “Nieuwe aandeelhouders brengen vaak frisse ideeën, expertise en kapitaal in. Dat kan leiden tot uitbreiding en waardeverhoging van het bedrijf.”

5: Strategische partnerships en uitbreidingsmogelijkheden

Een pre-exit opent de deur naar strategische partnerships en uitbreidingsmogelijkheden. “De ondernemer kan profiteren van de kennis, ervaring en netwerken van de nieuwe investeerders, bijvoorbeeld om nieuwe markten te betreden of bestaande marktposities te versterken.”

6: Flexibiliteit en levenskwaliteit

De verkoop van een deel van het bedrijf zorgt voor meer flexibiliteit voor de ondernemer. “Deze kan ervoor kiezen om minder operationeel betrokken te zijn en meer te genieten van zijn leven buiten het bedrijf, terwijl hij of zij nog steeds profiteert van de groei en successen van de onderneming.”

Kortom, besluit Smets, ook als je nog geen afscheid wil nemen van je onderneming, kun je al de vruchten plukken van een bedrijfsverkoop. “Een pre-exit is zeker interessant als je de ambitie hebt om nog een aantal jaren met een strategisch partner te werken aan een mooi eindresultaat.”