ADL: BTW verhoging naar 22% kost duizenden banen

27 november 2012 Consultancy.nl

De Belgische overheid is net zoals de Nederlandse overheid naarstig op zoek naar extra inkomstenbronnen. Een van de plannen van de regering-Di Rupo is om de BTW te verhogen van 21% naar 22%. Maar als de Belgische regering besluit het BTW tarief te verhogen, dan sneuvelen als gevolg van de belastingmaatregel tot 5.400 banen in de groot- en kleinhandel. Dat waarschuwt Dominique Michel van handelsfederatie Comeos, die zich baseert op een analyse van Arthur D. Little.
 
Comeos is de spreekbuis van de Belgische handel die werk biedt aan 400.000 werknemers. De sectororganisatie liet strategie-adviesbureau Arthur D. Little berekenen welke impact een BTW-verhoging heeft op de werkgelegenheid in de groot- en kleinhandel.
 
5.400 arbeidsplaatsen op de tocht
“Uit de studie is gebleken dat er alleen al in de handel 5.400 jobs dreigen te sneuvelen" stelt Dominique Michel. De consultants gaan in hun berekeningen ervan uit dat slechts de helft van de hogere BTW naar prijsstijgingen voor de consument gaat. “Een BTW-verhoging kan immers niet integraal doorgerekend worden. Anders dreigen we nog meer marktaandeel te verliezen aan het buitenland” voegt Michel toe. De andere helft van de BTW-stijging zal resulteren in een terugval van de werkgelegenheid.
 
In het rapport waarschuwt het adviesbureau dat het banenverlies in een doemscenario nog hoger kan uitvallen. Zo is het het aantal van 5.400 berust op een conservatieve schatting en is er ook nog geen rekening gehouden met de eventuele impact op de inflatie of de industrie.

Nieuws

Meer nieuws over