JBR: Een derde tankstations onbemand in 2010

10 november 2006 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

In 2010 zal ruim 33% van de tankstations onbemand zijn. Nu ligt dat percentage in Nederland nog op 25%. Dat blijkt uit onderzoek van JBR in opdracht van de Branche Behartiging Tankstations (BBT).
 
Strategische verkenning
JBR maakte een strategische verkenning voor de tankstationbranche voor de komende vier jaar. Daarin staat dat verwacht wordt dat de komende jaren 470 tankstation-ondernemers, vooral uit bedrijfseconomisch oogpunt, zullen kiezen hun station onbemand te maken en dus ook de shop te sluiten. In 2010 zullen dan van het verwachte totaal van 4.140 stations, 2.690 bemand zijn en 1.450 onbemand, circa 470 meer dan nu. De groei van het aantal onbemande stations zal hoofdzakelijk op het secundaire wegennet plaatsvinden. Maar ook op minder drukke rijkswegen zullen onbemande stations verschijnen. Op het secundaire wegennet komt een duidelijkere scheiding tussen fullservice-stations, met uitgebreide shops en wasstraten en de onbemande stations.

Onbemande 

Oliebedrijven focussen op grote stations
De oliemaatschappijen spelen met een marktaandeel van 74% een belangrijke rol. Zij zullen zich verder richten op grote stations langs snelwegen en doorgaande wegen en doorgaan met het afstoten van kleinere stations. Om de winst op peil te houden zullen ze volgens het adviesbureau het aantal verkochte liters brandstof per station zoveel mogelijk willen opvoeren.
 
270 buurtstations gedwongen te sluiten
Behalve een omzetting van circa 470 stations naar onbemand, wordt verwacht dat circa 200, overwegend kleinere, zelfstandige buurtstations helemaal zal sluiten, omdat de winstgevendheid te laag wordt als gevolg van een te kleine omzet en de aanhoudende prijsconcurrentie. Hierdoor daalt het totaal aantal tankstations weer naar 4.140 stations, nog iets boven het niveau van 2003, toen het aantal juist begon te groeien.