Atos en Microsoft ontwikkelen generatieve AI-diensten

17 november 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen

Atos en Microsoft gaan nauw samenwerken op het gebied van generatieve AI. Als onderdeel van de samenwerking gaat Atos ruim 15.000 eigen medewerkers trainen binnen het sterk opkomende domein.

De internationale IT-dienstverlener werkt al jaren samen met Microsoft, op allerlei terreinen. De portefeuille wordt nu uitgebouwd met generatieve AI, een technologie die vooral bekend is geworden door ChatGPT.

Met generatieve AI kunnen organisaties tal van processen verbeteren en taken automatiseren. De vorm van kunstmatige intelligentie is vooral effectief in het creëren van tekst, afbeeldingen, video of audio, of het snel doorzoeken van informatie uit verschillende bronnen.

Atos en Microsoft ontwikkelen generatieve AI-diensten

De schattingen over de waarde van generatieve AI lopen sterk uiteen. Sommigen zijn nog sceptisch, anderen zijn lyrisch en bestempelen de technologie als een gamechanger. McKinsey & Company verwacht dat generatieve AI op termijn tot $4,4 biljoen per jaar in economische waarde kan genereren.

Microsoft is erg actief in het generatieve AI-domein. Het bedrijf heeft fors geïnvesteerd in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ook heeft het de oplossing geïntegreerd in Microsoft 365 Copilot, dat onlangs werd gelanceerd binnen het Office-pakket. Daarnaast levert Microsoft een Azure-clouddienst die bedrijven helpt bij het hosten van hun generatieve AI-oplossingen.

Atos en Microsoft gaan samen een “veelomvattend portfolio ontwikkelen om de kracht van data en AI op een veilige, efficiënte en verantwoorde wijze te benutten”. Dit portfolio omvat adviesdiensten, technologische oplossingen, zogeheten accelerators (digitale tools die verkenning mogelijk maken) en pilotfinanciering gericht op het opschalen van use cases.

Als onderdeel van het de samenwerking gaat Atos ruim 15.000 medewerkers trainen in 2023 en 2024, met een sterke focus op de adoptie van Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI Service, prompt engineering, Azure Cognitive Search en Azure Graph.

Een groep Atos-professionals is al getraind met het gebruik van generatieve AI. De firma maakt sinds de zomer gebruik van Microsoft 365 Copilot en OpenAI om de bedrijfsvoering opnieuw vorm te geven.

“Door Microsoft 365 Copilot-oplossingen eerst intern in te zetten, kunnen we de training van en de adoptie van generatieve AI door klanten – van strategie tot en met implementatie – ondersteunen. We spreken immers uit ervaring en dat is als het om zulke baanbrekende innovaties gaat van grote waarde”, stelt Alexa Van Den Bempt, Head of Digital Platforms bij Atos.