Maar 11% van Europees mkb heeft klimaatplannen (en voert ze uit)

30 oktober 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Slechts 11% van het Europees midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft klimaatplannen om zijn broeikasgasuitstoot terug te dringen en voert deze uit. Dat blijkt uit onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) en investeerder Argos Wityu.

Volgens een analyse van de Europese Commissie is het mkb verantwoordelijk voor meer dan 60% van de totale Europese CO2-uitstoot. Het verduurzamen van deze bedrijven is dus van cruciaal belang om de Parijse klimaatdoelen van 2050 (en de tussentijdstoets in 2030) te halen.

Maar dat wil nog niet echt lukken, zo is te lezen in onderzoeksrapport van BCG en Argos Wityu. Iets meer dan één op de tien Europese mkb-bedrijven investeert op dit moment in het verminderen van zijn broeikasgasuitstoot aan de hand van een gedetailleerde klimaatstrategie. Er is dus nog veel werk te verzetten. 

Headwinds to CHG emissions reduction

Een van de redenen dat het mkb grotendeels achterblijft in zijn inspanningen is dat verduurzamen om grote investeringen vraagt, terwijl een gemiddeld mkb-bedrijf doorgaans over te weinig financiële middelen beschikt of moeite heeft deze ergens te lenen.

Lees ook: Lening voor Nederlandse mkb’er duurder én ontoegankelijker dan in buitenland.

“Daarnaast hebben mkb-bedrijven vaak niet voldoende professionals, kennis en expertise in huis om een gedegen plan te ontwikkelen om hun uitstoot terug te dringen”, zegt Benjamin Entraygues van BCG. “Willen we de klimaatdoelen gaan halen, dan moet de rest van de samenleving het mkb dus gaan helpen.”

Entraygues wijst daarbij onder meer naar overheden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 55% van de Europese mkb-bedrijven de wet- en regelgeving rondom verduurzaming dusdanig complex vindt dat deze hen belemmert om sneller hun broeikasgasuitstoot te verminderen.

Decarbonisation drivers

Ondanks de verduurzamingsuitdagingen blijven de Europese mkb-bedrijven wel optimistisch. Zo denkt 70% de reductiedoelen voor 2030 te gaan halen. Tegelijkertijd geeft de meerderheid aan dat hulp zeer welkom is.

“Europese mkb-bedrijven hebben snel ondersteuning nodig”, stelt Louis Godron, president van de Franse tak van van Argos Wityu. “Naast duurzaamheidsspecialisten gaat het uiteraard ook om gunstigere financieringsmogelijkheden. Als mkb-bedrijven op deze manier worden geholpen en hun uitstoot weten terug te dringen, levert ze dat veel concurrentievoordeel op, wat de Europese economie versterkt.”

Perception of the climate transition, by region

De wil is er

Dit bewustzijn lijkt ook te leven binnen de mkb-bedrijven die de klimaattransitie als (zeer) belangrijk beschouwen. Meer dan twee derde van hen (71%) ziet het het verminderen van hun broeikasgasuitstoot met name als een kans.

Grosso modo lijkt de wil er dan ook wel degelijk te zijn bij Europese mkb-bedrijven. En dat is ook niet zo gek. Zo denkt 60% van de respondenten door te verduurzamen zijn energierekening te kunnen verlagen. Terwijl 51% aangeeft dat verduurzamen ook nieuwe klanten kan opleveren.