Valcon helpt netbeheerder met IoT-project op warmtenetwerk

20 oktober 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eneco Warmte & Koeling is met meer dan 150.000 aansluitingen één van de grootste warmteleveranciers van Nederland. De ambitie is om in 2035 klimaatneutraal te zijn en een vijfvoud aan aansluitingen te realiseren. Ter ondersteuning van deze doelstellingen wordt gestreefd om meer businesswaarde te halen uit de Internet of Things-data van het warmtenet.

De energietransitie is bij energiepartijen in volle gang. Op alle vlakken wordt hard gewerkt om de transitie een succes te maken. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van duurzame energie, het versterken en opschalen van transportcapaciteit en het slimmer regelen van het energieverbruik.

Als onderdeel van deze energietransitie is het voor netbeheerders essentieel om met behulp van sensordata een betrouwbaar beeld te krijgen van de actuele situatie op het net.

Valcon helpt netbeeherder met IoT-project op warmtenetwerk

Zo’n betrouwbaar beeld kan worden gerealiseerd door het combineren en inzetten van de datasets met meetdata van productie, transport en verbruik. Hiervoor zijn extra metingen nodig, waarbij de meetdata via een complexe datastroom samen moet komen in een datalake. Dit kan echter niet allemaal in één keer gerealiseerd worden.

Waar start je en hoe behoud je focus op wat waarde heeft voor de business terwijl veel stappen onderweg technisch van aard zijn?

Het implementatietraject

Valcon is gevraagd om de implementatie van het Internet of Things-project op het netwerk te realiseren. Eneco heeft de doelstelling om operationele verbeteringen te behalen door beter in kaart te brengen hoe zijn warmtenetten operationeel presteren. Om dit mogelijk te maken moet meetdata van de bronnen en aangesloten warmtenetten ontsloten worden.

Het projectteam bestond uit professionals van Eneco en Valcon, waarbij Valcon de rollen van de projectleider, solution architect en businessanalist vervulde.

De projectleider heeft als verantwoordelijkheid voortgang te behouden en af te stemmen met alle andere teams op dit traject, waaronder business afdelingen, monteurs, IT-teams, data & insights-teams, data security en data scientists.

De solution architect heeft de verantwoordelijkheid om ontwerpkeuzes uiteen te zetten en de meest geschikte optie voor te leggen. Welke betrouwbaarheid en nauwkeurigheid moeten de sensoren hebben? Welke standaardproducten in hardware worden er ontwikkeld? Hoe en in welk format stroomt de meetdata door het IT-landschap? Op welke manier kan de data van begin tot eind gestructureerd opgeslagen zijn zodat business deze data te allen tijde goed kan gebruiken?

De businessanalist heeft als verantwoordelijkheid om in kaart te brengen welke use cases er zijn bij de business en hoe deze vertaald worden naar meetdata. De businessanalist legt vast welke hardware in het veld nodig is voor de metingen, die vervolgens leidt tot sensordata die businesswaarde heeft bij afdelingen als Asset Management en het Bedrijfsvoeringcentrum.

Resultaat

Het project heeft tot de volgende resultaten geleid:

Hardware – Twee standaarden gedefinieerd om stations uit te rusten met meetdata, waarbij de meest gebruikte variant alleen metingen verricht en de geavanceerde variant ook lokaal kan sturen op basis van algoritmes vanuit het Bedrijfsvoeringcentrum.

IT Dataketen – Een dataketen die elke minuut meetdata verstuurt en via het Internet of Things-platform op een gestandaardiseerde wijze data verspreid in het IT-landschap.

Data & Insights – Alle Internet of Things-data uit het warmtebedrijf komt samen in een datalake en is toegankelijk voor medewerkers van Eneco om analyses op uit te voeren. Denk hierbij aan beleidsaanpassingen op engineering, onderhoudsplannen en te hanteren marges voor levering.

Algoritmes – Slimme algoritmes die operationele verbeteringen mogelijk maken door uit te rekenen wat de limieten op dat moment zijn. Hierdoor kan het warmteaanbod beter afgestemd worden op de werkelijke warmtevraag. Productie-eenheden kunnen door deze inzichten lagere marges hanteren, wat resulteert in minder warmteverliezen in het warmtenet.

Opgeteld heeft het samenbrengen van operationele technologie, informatietechnologie en businesskennis gezorgd voor concrete businesswaarde in een complex vraagstuk.