Eneco werkt met Valcon aan het verduurzamen van warmtenetten

26 mei 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eneco Warmte & Koeling is druk bezig met het uitbouwen van de warmtenet-infrastructuur. Samen met Valcon wordt gewerkt aan de gelijktijdige verduurzaming van warmtenetten.

Met meer dan 150.000 aansluitingen is Eneco Warmte één van de grootste warmteleveranciers van Nederland. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn en vijf keer zoveel aansluitingen te realiseren als nu.

Adviesbureau Valcon helpt Eneco Warmte bij het verduurzamen van bestaande klanten en netten in de warmteketen. De twee bedrijven hebben samen een wijk-voor-wijk programma-aanpak ontworpen waarmee elke wijk wordt klaargestoomd voor een warmtepomp, geothermie of een andere duurzame warmtebron.

Eneco werkt met Valcon aan het verduurzamen van warmtenetten

De huidige situatie

Op dit moment komt bijna de helft van de warmte uit (gasgestookte) elektriciteitscentrales. Deze centrales wekken stroom op en tappen een deel van de warmte af. Eneco gebruikt deze warmte, vaak 90 graden of hoger, om huizen en gebouwen mee te verwarmen.

Ontwikkelingen en complicaties

Een van de ontwikkelingen in de huidige energietransitie is dat warmtenetten op andere, duurzame warmtebronnen moeten worden aangesloten (bijvoorbeeld geothermie, aquathermie, et cetera). De warmte die deze alternatieve bronnen leveren, kan echter anders zijn dan de warmte uit een elektriciteitscentrale:

  • Duurzame bronnen leveren vaak water met een lagere temperatuur. 
  • De meeste duurzame bronnen zijn minder flexibel op en af te schalen. Zo levert een geothermiebron altijd dezelfde hoeveelheid warmte. 

De inzet van andere warmtebronnen heeft potentieel impact op de huidige warmtenetten en de aangesloten klanten. Door de lagere temperaturen moet uitgezocht worden of (1) er voldoende capaciteit beschikbaar blijft tijdens piekmomenten en (2) wat de impact zou kunnen zijn wanneer de temperatuur bij klanten lager is dan dat ze nu gewend zijn.

Oplossing 

Valcon is gevraagd om samen met Eneco vast te stellen welke maatregelen nodig zijn. Om dit te realiseren is een programma opgericht met als doel de temperatuurregimes, de vastgelegde temperaturen, te verlagen en concreet vast te stellen welke projecten er per wijk nodig zijn om dit te realiseren. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld.

Met een ketenbreed team wordt een specifieke wijkaanpak bepaald. Hierin worden vier stappen doorlopen: 

1) Selecteren duurzame wijk
In deze stap wordt bepaald welk onderdeel van een net aangesloten moet worden op een duurzame bron.

2) Opstellen transitieplan
Met een expertteam wordt een transitieplan gemaakt. Hierin wordt bepaald welke stappen genomen dienen te worden om deze wijk klaar te maken voor een duurzame bron. Hierbij wordt zowel naar de techniek als naar de klanten gekeken. Zo is er bijvoorbeeld overleg met gemeenten om te bepalen hoe de huizen van klanten voldoende geïsoleerd kunnen worden om bij lagere aanvoertemperaturen geen comfortverlies te hebben.

3) Uitvoeren transitieplan
In deze fase worden de werkzaamheden zoals gedefinieerd in het transitieplan uitgevoerd. De uitvoering van deze plannen loopt door tot uiterlijk 2032 om op tijd aan de duurzaamheidsambities van Eneco te voldoen.

4) Verlagen temperaturen
Als de hele wijk er klaar voor is, kan vervolgens geleidelijk de temperatuur in een wijk worden verlaagd. Hierbij is een samenwerking tussen gemeenten, klanten en Eneco essentieel. In deze stap moeten problemen snel worden geïdentificeerd en opgelost.

Waar staat het project nu? 

Inmiddels is de eerste fase van het programma afgerond. Voor twee gebieden is een projectportfolio opgeleverd waarmee deze gebieden gereed worden gemaakt voor de toekomst.

Op dit moment werkt Valcon aan het verder standaardiseren en opschalen van de wijkaanpak, zodat deze aanpak verder versneld kan worden en daarmee het gehele warmtenet van Eneco tijdig klaar te maken voor een duurzame toekomst.