Mindere consultants hebben meer baat bij ChatGPT

29 september 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het was al eerder aangetoond in andere beroepsgroepen en nu ook in de consultancy: ChatGPT biedt vooral voordelen voor professionals die benedengemiddeld presteren. Dat blijkt uit een academische pilotstudie uitgevoerd binnen de gelederen van wereldwijd strategy consultancykantoor Boston Consulting Group (BCG).

Het onderzoek, uitgevoerd door BCG in samenwerking met onderzoekers van de Harvard Business School en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), besloeg 758 consultants van BCG-kantoren over de hele wereld, wat neerkomt op ongeveer 2,5% van het totale aantal consultants werkzaam voor het strategiekantoor.

De deelnemers aan de studie werden verdeeld in twee categorieën: bovengemiddelde presteerders en benedengemiddelde presteerders. De benedengemiddelde consultants zagen hun prestaties gemiddeld met 43% verbeteren wanneer ze generatieve AI-tools gebruikten, terwijl de prestaties van mensen in de categorie van hogere presteerders slechts met 17% toenamen.

Ondergemiddeld presterende consultants hebben meer baat bij ChatGPT

Kwaliteit verbetert, risico op blinde vlekken

Uit het onderzoek komt naar voren dat het gebruik van ChatGPT over het algemeen zorgt dat de kwaliteit van het werk van de betrokken consultants verbetert en dat ze hun taken sneller kunnen afronden door gebruik te maken van de technologie. Dat klinkt natuurlijk positief, toch kan dit juist problematisch zijn.

Want in deze nieuwe generatieve AI-tools kunnen vooralsnog ‘blinde vlekken’ schuilgaan. De technologie kan foutieve of bevooroordeelde informatie verstrekken. Sterker nog, tools zoals ChatGPT zijn in staat om op basis van de verstrekte input volstrekt onbetrouwbare informatie te genereren.

Consultants presteerden in het onderzoek zelfs 20% slechter dan normaal wanneer ze taken kregen die ChatGPT niet kon ondersteunen. In deze gevallen gaf de tool onbetrouwbare of valse informatie.

Het gaat dan vooral om informatie die voor de betrokken personen weliswaar plausibel genoeg klinkt, maar niet altijd juist is. Het grote manco is vooral dat er in het generatieve AI-proces geen fact-checking of verificatie plaatsvindt, aldus de onderzoekers.

Verwacht geen gouden bergen

Dit is niet de eerste keer dat een onderzoek heeft aangetoond dat Gen AI minder nuttig is voor bekwame en goed presterende werknemers. Een eerdere studie toonde aan dat hooggeschoolde werknemers bijna geen verbetering in hun prestaties zagen bij het gebruik van generatieve AI.

Toch heeft de zakelijke dienstensector generatieve AI grotendeels omarmd. Diverse kantoren proberen volop te profiteren van de voordelen die de nieuwe technologie kan bieden. Zo heeft strategy consultancyreus McKinsey & Company heeft zelfs zijn eigen interne GenAI-chatbot ontwikkeld, een interactief platform dat snel resultaten van interne archieven en informatie verzamelt en levert.