Gupta Strategists: Kleine zorginstellingen presteren beter

10 februari 2010 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Kleine zorginstellingen presteren op belangrijke parameters als omzet, productie, productiviteit, winstgevendheid en kwaliteit beter dan grote instellingen. Dat blijkt uit het rapport ‘Trouw aan de Belofte' van Gupta Strategists. Uit het onderzoek concludeert het adviesbureau dat verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen potentiële schaalvoordelen veel te weinig benutten.
 
In het rapport ‘Trouw aan de Belofte' vergelijkt Gupta Strategists Nederlandse verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT-sector) in de periode 2007-2008 op kwaliteit, financiële en operationele prestaties.
 
Klein maar fijn
Uit de analyse komt naar voren dat er veel kleine instellingen actief zijn op de VVT markt. Maar hoewel 55% van de instellingen klein zijn, representeren ze maar 9% van de totale sector omzet.
 
Gupta Strategists - Kleine zorginstellingen
 
Parameters
Kleine instellingen hebben een omzetgroei van 8,1% gerealiseerd ten opzichte van 5,8 % groei voor grote instellingen. Ook de productiegroei was aanzienlijk hoger: 1,7% voor kleine en 0,5% voor grote instellingen.  De bedieningskosten van kleine instellingen zijn dezelfde als van grote instellingen. Grote instellingen profiteerden in 2008 dus niet van hun schaalvoordeel. Een verklaring kan zijn dat schaalvergroting binnen de VVT-sector vrijwel altijd samengaat met een uitbreiding naar andere segmenten van de AWBZ.
 
Ook in financieel opzicht presteren kleine VVT instellingen beter. Hun winstmarge was 3,2%, terwijl grote instellingen 0,8% winst maakten. De relatieve vermogenspositie doet vermoeden dat 2008 geen uitzonderingsjaar was: het eigen vermogen van kleine instellingen is 24,6% van de omzet ten opzichte van 15,1% van de omzet voor grote instellingen.
 
Ervaren kwaliteit door cliënten wordt gemeten door de CQ index. Dit is nog een beperkte maatstaf die alleen iets zegt over de ervaren kwaliteit door cliënten en een aantal grofmazige indicatoren van medische kwaliteit, zoals het aantal cliënten met decubitus. Op de geaggregeerde CQ index per instelling presteren kleine instellingen iets beter dan grote: de score is gemiddeld ongeveer 6% hoger.