Gupta Strategists: B-segment groeit veel harder

15 november 2011 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Ziekenhuizen hebben vorig jaar een opvallende omzetgroei behaald in de vrij onderhandelbare prijzen van het b-segment. De omzet in het b-segment steeg met 13%. Doordat de prijzen voor die behandelingen met 3% daalden steeg ook de winstgevenheid in het b-segment. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ van Gupta Strategists.
 
Jaarlijks verricht Gupta Strategists onderzoek naar de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen. De consultants van het strategy consulting kantoor waren dit jaar zo verbaasd over hun bevindingen, dat ze het onderzoeksrapport de titel Alice’s Adventures in Wonderland meegaven.
 
Hoge omzetgroei b-segment
Het vrij onderhandelbare b-segment groeide met 13,1% veel sterker dan het a-segment. Dat deel van de zorg, waarvan de prijzen vast staan, groeide met 3,1%. De consultants wijten de omzetstijging in het b-segment aan hogere volumes. Ze adviseren om zo snel mogelijk te achterhalen wat het opvallende verschil in omzetgroei tussen beide segmenten veroorzaakt. Mogelijk spelen de vergrijzing en betere technische mogelijkheden een rol, of vertonen ziekenhuizen opportunistisch gedrag.
 
Op dit moment vertegenwoordigt het b-segment circa 30% van de ziekenhuiszorg. Volgend jaar wordt het b-segment uitgebreid tot 70% van de zorg.
 
Kleine ziekenhuizen
Gupta Strategists concludeert op basis van de analyse dat het b-segment vooral belangrijk is voor kleinere ziekenhuizen. Ondanks het grotere belang blijven hun prestaties binnen het b-segment achter. Zelfs na correctie voor de relatief goedkopere productmix van deze ziekenhuizen, blijft hun marktscore steken op 0,9.