Gupta: Zorginkoop benut marktwerking onvoldoende

21 september 2008 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De uitvoering van de zorginkoop (Zvw) werkt nog niet zoals bedoeld. Twee jaar na de lancering staat zorginkoop in feite nog in de kinderschoenen, met als gevolg dat de vooraf ingecalculeerde voordelen – hogere concurrentie en efficiencywinst – nog niet zijn gerealiseerd. Wil de zorginkoop alsnog een succes worden dan moeten álle betrokkenen partijen fors investeren om de noodzakelijke verbetering te realiseren en moet de overheid de verschillende initiatieven beter ondersteunen. Dat blijkt uit een evaluatie van de zorginkoop door Gupta Strategists in opdracht van De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.
 
Zorginkoop
Begin 2006 voerde de overheid de zorginkoop in, een proces dat leidt tot een contract tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder (ZBC). In dat contract staan afspraken over de zorg zoals over de hoeveelheid zorg, over het type zorg, over de prijs van de zorg en over kwaliteit van de zorg. In de afgelopen twee jaar is er veel kritiek geweest vanuit de zorgbranche op de zorginkoop. Ook loopt het proces “nog niet goed” erkende het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs. Naar aanleiding hiervan huurde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) strategy consulting kantoor Gupta Strategists in om een advies op te stellen.
 
Verschillende doelstellingen
In het rapport constateert het adviesbureau diverse oorzaken voor de tegenvallende marktwerking binnen zorginkoop. Belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat verzekeraars en ziekenhuizen een radicaal ander beeld hebben bij de doelen van de zorginkoop. Zo denken ziekenhuizen dat verzekeraars vooral gedreven zijn door kostenbeheersing, terwijl verzekeraars stellen dat kwaliteit het belangrijkste doel van zorginkoop is. Deze discrepantie in doelstellingen leidt tot uiteenlopende standpunten met als gevolg minder ‘contracten’ tussen de partijen.
 
Gupta Strategists - Ziekenhuis vs Verzekeraars
 
Overige bevindingen:

  • Zowel ziekenhuizen als verzekeraars vinden dat de onderhandelingsmacht bij de andere partij ligt
  • Ziekenhuizen en ZBC’s zijn niet onder de indruk van de kundigheid van verzekeraars
  • Voor het B-segment worden vaker concrete afspraken over medische kwaliteit gemaakt, over het A-segment is men verdeeld

Het onderzoek van Gupta Strategists is gebaseerd op een webenquête en diverse interview onder zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor meer informatie download het rapport ‘Onderhandelen met zorg’.