Hoe kijkt de inburgeraar naar de Wet inburgering?

17 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoe functioneert de wet- en regelgeving rondom inburgering in ons land? In opdracht van het ministerie van SZW voeren drie partijen onderzoek uit naar dit vraagstuk: adviesbureaus BMC en Regioplan en vluchtelingenhulporganisatie OpenEmbassy.

De drie partijen richten zich daarbij op het perspectief van de inburgeraars. En dat is uniek: de manier waarop inburgeraars zelf aankijken tegen de geldende inburgeringswetgeving is nog niet op een grootschalige en systematische wijze onderzocht en gedocumenteerd.

Bert Peterse, managing consultant bij BMC: “Ik ben blij dat het perspectief van de inburgeraar nu eindelijk mee wordt genomen. Tot nu toe zijn er slechts enkele evaluaties met de betrokkenen zelf geweest; het gros van het onderzoek naar inburgering bestond uit evaluaties van het systeem en papierwerk vanaf de zijlijn.”

Hoe kijkt de inburgeraar naar de Wet inburgering?

Voor hun onderzoek maken BMC, OpenEmbassy en Regioplan gebruik van vragenlijsten, wetenschappelijke artikelen en uitgebreide interviews. Op die manier proberen ze onder andere vast te stellen of onze wet- en regelgeving eraan bijdraagt dat inburgeraars hun draai weten te vinden in de Nederlandse maatschappij. 

Ook zullen de onderzoekers de komende tijd nagaan of inburgeraars door de huidige wetgeving daadwerkelijk sneller aan werk komen, en vaststellen welke praktische belemmeringen inburgeraars ervaren en hoe deze mogelijk kunnen worden weggenomen.

“Deze opdracht betekent veel voor mij en voor BMC”, vervolgt Peterse. “We willen het onderzoek rondom inburgering graag meer body geven. Dit onderzoek vanuit het perspectief van de inburgeraar zelf is daarbij echt de kern. Hier draait het om. Het is een eer om hier een bijdrage aan te mogen leveren.” 

BMC als verbinder

Binnen het onderzoek komen de contacten die BMC heeft met tal van Nederlandse gemeenten goed van pas. “Dat is met name nuttig voor het kwalitatieve deel van de studie”, aldus Peterse. “We zijn goed op de hoogte van wat er speelt bij gemeenten en hoe de doelgroep zich daar ontwikkelt.”

Deze kennispositie heeft BMC verworven door een onderzoek dat het uitvoerde voor inburgeringsorganisatie Divosa, vertelt Peterse. “Als we verdiepende input nodig hebben, dan zijn we hierdoor in staat om in te schatten bij welke gemeenten we via de inburgeraars die informatie kunnen verkrijgen.”

Daarnaast kan BMC bij het onderzoek gebruikmaken van de kennis en de contacten die zijn opgebouwd bij een project waar het recent aan werkte samen met OpenEmbassy: de twee organisaties ontwikkelden en organiseerden een opleidingstraject tot inburgeringsconsultent.

Peterse: “Het programma leidt mensen met een migratieachtergrond op tot inburgeringsconsulent. Gemeenten profiteren van statushouders die uitgroeien tot consulenten en daardoor bijvoorbeeld geen beroep meer hoeven te doen op een uitkering. Ze vinden in deze deelnemers bovendien een klankbord, tolk én uiteraard een fijne collega.” 

Het onderzoek is onderdeel van het grootschaligere monitoring- en evaluatieplan van het ministerie van SZW. De eerste rapportage wordt in de tweede helft van 2023 opgeleverd. In 2024, 2025 en 2027 verschijnen de volgende rapportages.