PwC: Familiebedrijven snijden in personeelsbestand

11 september 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Ondanks de historische trouw aan het eigen personeel geeft 40% van de Nederlandse private ondernemingen en familiebedrijven aan de komende twaalf maanden te moeten snijden in het personeelsbestand. Een forse toename ten opzichte van de 23% die begin dit jaar verwachtte afscheid te moeten nemen van personeel. Dat blijkt uit PwC’s halfjaarlijkse Private Companies Barometer.
 
Het onderzoek is gehouden onder directieleden en directeurgrootaandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen.
 
“Door de aanhoudende economische tegenwind raken de financiële buffers op. Dat zorgt ervoor dat private ondernemingen, waaronder veel familiebedrijven, overwegen wat ze traditioneel tot het allerlaatste uitstellen: het afscheid nemen van personeel” zegt Radboud de Groot, partner bij PwC.
 
Verslechtering ondernemersklimaat
Uit het onderzoek van PwC blijkt dat private ondernemingen zich zorgen maken om het ondernemersklimaat in Nederland. Ook verwachten ze weinig hulp van buiten en zetten ze grote vraagtekens bij het pakket aan steunmaatregelen. Bovendien constateert men een verdere toename van de financiële en administratieve lasten. Bijvoorbeeld door de verhoging van de BTW.
 
Crisis dwingt bedrijven professioneler te worden
Tegelijkertijd constateren de PwC adviseurs dat de economische druk ook positieve ontwikkelingen met zich meebrengt. Zo zien zij een duidelijke professionalisering op het gebied van strategie en organisatie-inrichting. Ingegeven door de meer kritische blik van kredietverschaffers en zakelijke relaties, die structuur en transparantie eisen om hun eigen risico's beter in te kunnen schatten.
 
“Ook zie ik steeds meer creatief ondernemerschap en innovatie”, vertelt De Groot. “Doordat bij private ondernemingen eigendom en management vaak dicht bij elkaar liggen, zijn ze bij uitstek in staat om snel te schakelen en met out-of-the-box oplossingen te komen. Denk aan een drukkerij die besluit om te investeren in klein serie productie via 3-D printing”.