Alma Consulting helpt KPN met change management

30 augustus 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd

KPN heeft Alma Consulting ingehuurd om het change management te verzorgen bij de implementatie van het project Vastmobiel-in-1. Het adviesbureau uit Soest is al sinds juli 2011 betrokken bij het projectmanagement, procesontwerp en financiële risicoanalyse van het project, en sinds begin dit jaar is Alma Consulting dus ook verantwoordelijk voor de implementatie in de bestaande organisatie.

Het project Vastmobiel-in-1 heeft als doelstelling om de nieuwe dienst te ontwikkelen en implementeren in de bestaande organisatie en al haar betrokken onderdelen en leveranciers. Deze complexe dienst wordt in verschillende releases opgeleverd, zodat dit zowel technisch als organisatorisch beheersbaar blijft. De eerste release vond plaats in december 2011. In de komende releases tot begin 2013 zullen de belangrijkste functionaliteiten worden gerealiseerd en geïmplementeerd.

Volgens Sebastiaan Muris, adviseur bij Alma Consulting, is het bij zulke complexe innovatieprojecten van groot belang om de verandering te begeleiden en verankeren binnen de organisatie. “Wij zijn verheugd met deze opdracht omdat we zo vaak zien dat bij grote verander- en implementatieprojecten het voor komt dat, alle goede voorbereidingen ten spijt, na de implementatie onduidelijkheid op de werkvloer over de nieuwe werkwijze bestaat. Met als gevolg oplopende administratieve achterstanden, afgenomen bestuurbaarheid en op den duur: ontevreden klanten.

Stakeholders betrekken
Een belangrijke pijler van de aanpak is het creëren van betrokkenheid onder medewerkers: “Het projectteam wil samen met KPN de bestaande operatie actief betrekken om de nieuwe werkwijze straks als vanzelf uit te gaan voeren. We maken daarbij niet alleen gebruik van trainingen en het opzetten van een kennissysteem, maar we beoordelen ook de operational readiness van de huidige organisatie en zetten (virtuele) ketentests in om de gebruikers feeling te laten krijgen met het nieuwe systeem en nieuwe processen. Daarnaast voeren we een stakeholderanalyse uit om alle risico's tijdens de implementatie in kaart te hebben en te kunnen mitigeren” aldus Muris.