D&A betrokken bij ontwerp en uitvoering van VIPP GGZ

15 september 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

In 2018 startte het programma VIPP GGZ, het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional geestelijke gezondheidszorg. Deze maand wordt de regeling afgerond. D&A was vanaf de start betrokken bij het programma.

VIPP GGZ is één van de VIPP-regelingen van het ministerie van VWS. De regeling draait om het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

Sinds de start van het programma zijn inmiddels vier jaar verstreken, maar het was het wachten waard. 85 ggz-instellingen kunnen in navolging van de implementatie van het programma nu onder meer gegevens ontsluiten naar een portaal en PGO.

D&A betrokken bij ontwerp en uitvoering van VIPP GGZ

Het programma – een initiatief van het ministerie van VWS en de Nederlandse ggz – ging in 2018 van start. De VIPP GGZ regeling sluit aan op het visiedocument @PATIENTConnect opgesteld door de Nederlandse ggz. De branchevereniging de Nederlandse ggz is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de VIPP GGZ doelstellingen. Om die reden werd het programmateam VIPP GGZ gevormd.

De initiatiefnemers schakelden hierbij de expertise in van D&A, onderdeel van zakelijk dienstverlener Conclusion. Gezamenlijk hebben de drie partijen de regeling opgesteld en aansluitend het programmamanagement van VIPP GGZ gevoerd.

Margon Tuinstra, principal consultant bij D&A en als programmamanager betrokken bij de totstandkoming van het programma, licht toe: “Hierbij brachten we inhoudelijke expertise in op het gebied van het medicatieproces, de zorginformatiebouwstenen, leveranciersmanagement, MedMij-kwalificatie en monitoring & audit.”

Veel opgeleverd

Door het VIPP-GGZ programma hebben de sector, ggz-instellingen en partners mooie slagen kunnen maken in hun digitale zorgverlening en informatievoorziening aan de patiënt. Zo heeft het programma volgens Tuinstra onder meer gezorgd voor “meer besef bij ggz-instellingen, VWS en organisaties als MedMij, Nictiz en VZVZ, over wat er zoal komt kijken bij het digitaal uitwisselen van informatie met collega zorgverleners en patiënten.”

“Veel beren zijn nu van de weg. VIPP GGZ was de start van een grootschalige beweging naar het meer gestructureerd en begrijpelijker vastleggen en delen van medische gegevens.”

Ook Jaap Schrieke, beleidsmedewerker de Nederlandse ggz, kijkt tevreden terug op de resultaten: “De komende jaren wordt het arbeidsmarktvraagstuk alleen maar nijpender. De ggz zal die uitdaging ook met verdere digitalisering aangaan.”

Volgens Schrieke zullen preventie en monodisciplinaire zorg volledig digitaal worden. “Zo maken we handen vrij voor de complexere zorg en borgen de toegang tot de ggz voor de meest kwetsbare doelgroep. Maar ook de inzet van AI om te leren van eigen data en die van netwerkpartners gaat daaraan bijdragen.”

De GGZ-beleidsmedewerker blikt tevreden terug op de samenwerking met D&A, die volgens hem een “onmisbare schakel in het succes van het VIPP GGZ programma” heeft gevormd. “Tijdens het VIPP GGZ programma hebben we kennis mogen maken met verschillende adviseurs van D&A. De rode draad daarbij: professioneel, deskundig, gericht op samenwerking én resultaat voor de klant.”