Van winstmaximalisatie naar integrale waardetoevoeging

14 februari 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Al decennia lang is ondernemen met name gericht op groei, winst, kostenefficiency en controle. Dat moet anders, betoogt organisatieadviseur Teun van Aken (verbonden aan Rijnconsult). Hij pleit voor een andere bril op zakendoen: de zes-waardenbril, waarmee integrale waardetoevoeging centraal staat.

Jaren geleden, in 1999 (!), wees Arjen van Witteloostuyn in zijn Anorexiastrategie er al op dat ‘lean and mean’ en wendbaarheid, inkrimpen, uitbesteden en afstoten naar goedkope lonenlanden lang niet altijd leidde tot meer winst. En in geval van de overheid leidde afstoten naar de markt zeker niet tot een kleinere overheid.

Het leidde tot voldoen aan regels, bureaucratie, certificeringsrage en burnouts. Kennelijk was het geen probleem als mensen zonder veel plezier en eigen initiatief hun werk uitvoerden, lees ik in Schitterend organiseren, zolang de ‘targets’ maar worden gehaald. Hun motto is ‘niet vinken, maar vonken’.

Van winstmaximalisatie naar integrale waardetoevoeging

Anders ontstaat de ‘intensieve menshouderij’, zoals Jaap Peters dit eens typeerde. Bovendien leidde dit alles tot een enorme ecologische schade en een groeiende kloof tussen arm en rijk. Het overheersende economische model kraakt in zijn voegen en voldoet niet langer.

De waardenparadox

We weten en zeggen al jaren dat er meer is dan dat geld alleen gelukkig maakt. In (sociale) jaarverslagen van ondernemingen staat al jaren dat de onderneming wil bijdragen aan een betere wereld. En consumenten zeggen al jaren dat ze hechten aan gezond en verantwoord geproduceerd voedsel.

Maar tot nu toe is het veel gepruts in de marge, gaat men hink-stap-sprong van de ene crisis naar de andere. De goedkoopste groenten, fruit en vlees bepaald niet milieuvriendelijk geproduceerd, verpakt en/of getransporteerd, laat staan dat dit leidt tot toekomstbestendigheid van bedrijfsvoering of van de samenleving als geheel. We vinden het allemaal heel belangrijk, maar doen er te weinig aan. Een paradox van jewelste.

Integrale waardetoevoeging

Niet langer mag één waarde, die van het geld, dominant zijn. Niet langer mogen de belangen van de aandeelhouder voor de onderneming of die van de beursgenoteerde onderneming voor de regering leidend zijn. De samenleving roept erom, de klimaatverandering vereist dit.

Wil een onderneming en de samenleving als geheel toekomstbestendig zijn dan gaat het om zes verschillende waarden die integraal moeten worden gerealiseerd. Die zes waardensoorten zijn:

  • Financieel, geld
  • Materieel, omvat de omgevingsinfrastructuur en bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en installaties
  • Intellectueel betreft het aanwezige intellect en de kennis, zoals patenten, maar ook vastgelegde normenkaders als NEN ISO
  • Menselijk betreft de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbare menselijke capaciteiten en competenties
  • Sociaal-relationeel omvat de relationele verbindingen van de gemeenschap met de organisatie en de opvattingen daarover
  • Natuurlijk heeft betrekking op de beschikbare gronden hulpstoffen en energie.

Een systeemverandering

Gelukkig gaat het in de Europese Unie nu ook snel die kant op, zoals uit ‘The Green Deal’ blijkt. Het blijkt ook uit een van de belangrijkste EU-richtlijnen, in april 2021 aangenomen, de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die voorschrijft dat grote beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2025 niet langer alleen een goedkeurende accountantsverklaring nodig hebben voor het financiële reilen en zeilen van de onderneming.

Er zal integraal verantwoording moeten worden afgelegd over alle zes waardesoorten.

Voor het mkb gaat dit later ook gelden. Dit zal leiden tot flinke veranderingen in verschillende functies binnen organisaties, en dus stevige systeemveranderingen. Zo zal de financiële functie niet alleen op winst moeten sturen maar vooral op maatschappelijke waarde en daarover verantwoording moeten afleggen. En dus wordt daarmee de Chief Financial Officer (CFO) nu de Chief Value Officer (CVO).

En waar marketeers communiceerden met het oog op het eigen bedrijfsbelang, zullen ze zich nu moeten richten op een groter maatschappelijk belang.

Ook een toekomstbestendige overheid ontkomt er niet om aanbestedingen meer vanuit deze zes waarden te beoordelen, in plaats van voortdurend prijs als belangrijkste criterium te hanteren. Een toekomstbestendige overheid vergt veel meer dan toekomstbestendige wetgeving, een digitale overheid of een digitale infrastructuur, zoals tot nu toe wordt gepropageerd. Dat mag duidelijk zijn.

Organisatiekundig worden

Dit alles is niet alleen een boodschap aan ondernemingen en overheid. Als bedrijfskundigen, bestuurskundigen en organisatiekundigen dit alles serieus nemen zullen ze het voortouw moeten nemen. Ze zullen écht organisatiekundig moeten worden. Ze moeten eindelijk de zes-waardenbril opzetten, want de overheden en ondernemingen, zeker de kleinere zullen hun hulp en adviezen hard nodig hebben. Minder hypes en modes volgen, minder de waan van dag.

Dit is ook een dringende boodschap aan het onderwijs. MBA-opleidingen zullen doordrongen moeten zijn van het integrale waarde-denken. En voor zover ik kan overzien is er slechts één hbo-opleiding met een master Circulaire Economie (bij de HAN). Roel Riepma en Rob Westerdijk ontwierpen een nieuw bedrijfskundig model ten behoeve van het holistisch kunnen waarnemen en inrichten van organisaties.

De tijd dringt. Zet die zes-waardenbril op. Vluchten kan niet meer.