Sociaal InnovatieFonds krijgt extra geld voor inclusieve arbeidsmarkt

08 februari 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Sociaal InnovatieFonds (SIF) wordt in 2023 verlengd en uitgebreid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt nog eens €2 miljoen uit voor het fonds dat zich inzet voor meer inclusiviteit op de werkvloer.

Slechts 1 op de 12 werkgevers on ons land heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst, zo blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Het SIF wil werkgevers die nog geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben over de streep trekken door drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken.

Inzetten op meer inclusiviteit op de werkvloer kent volgens het SIF een positieve business case. Zo tonen impactanalyses van diverse financieringsprojecten aan dat investeren in inclusiviteit loont, gekeken naar de (financiële) waarde die het oplevert voor zowel de werknemer, werkgever als de maatschappij.

Sociaal InnovatieFonds krijgt extra geld voor inclusieve arbeidsmarkt

Toch zet niet iedere organisatie even gemakkelijk de stap richting een inclusiever personeelsbestand, bijvoorbeeld door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Om werkgevers te helpen mogelijke (financiële) drempels hiertoe weg te nemen, zet het SIF zich al jaren in door werkgevers op drie gebieden te ondersteunen: met business development, financial engineering en financiering.

Allereerst kijkt het SIF welke ondersteuning een werkgever nodig heeft om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Vervolgens worden (financiële) partners ingeschakeld om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is.

Succesvolle pilots

Reeds sinds de start van het fonds wordt het SIF bijgestaan door Social Finance NL, een organisatie die overheden, sociaal ondernemers en (impact)investeerders bijeenbrengt om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Social Finance NL helpt organisaties onder meer bij het meten, financieren en vergroten van maatschappelijke impact.

Als programmamanager van het eerste uur voert Social Finance NL het SIF uit en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capita.

Met de ondersteuning van Social Finance NL heeft het SIF succesvolle pilots gedraaid bij diverse werkgevers, zoals Social Capital, United Repair Centre en Campooz. Uit die pilots kwam naar voren hoe het SIF als innovatief instrument kan worden ingezet bij werkgevers. Naast het wegnemen van (financiële) drempels voor werkgevers zorgt het vooral ook voor verbinding met de arbeidsmarktregio.

Die enorme potentie van het fonds legde Social Finance NL afgelopen zomer voor bij het ministerie van SZW, in de vorm van een rapport. “In het adviesrapport konden we al aantonen dat er enorme potentie is voor het fonds”, laat Rob Peelen (Social Finance NL), programmamanager van het SIF, weten.

“Door anders naar arbeid te kijken kunnen we mensen die nu nog langs de kant staan, mee laten doen op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde is groot: zowel de werknemer, de werkgever als de maatschappij hebben er baat bij”, voegt Peelen toe.

Opschaling van het fonds

Een boodschap die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als muziek in de oren klonk, want het ministerie besloot tot opschaling van het SIF door nog eens €2 miljoen voor het fonds uit te trekken, dat daarmee zijn inspanningen in 2023 kan verlengen en opschroeven.

Zo wil het SIF dit jaar nog eens vijf nieuwe werkgevers gaan helpen die willen investeren in inclusiviteit en nog een eerste stap daarin moeten zetten. Met behulp van het fonds zullen ook zij naar alle waarschijnlijkheid hun inclusieve business case sluitend kunnen maken en zo hun maatschappelijke steentje bijdragen.