BMC verkent samenwerking tussen 6 NH gemeenten

16 augustus 2012 Consultancy.nl

Een zestal gemeenten in Noord-Holland heeft eerder dit jaar BMC gevraagd om te onderzoeken hoe zij presteren op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Het adviesbureau onderzocht hoe de gemeenten hun taken uitvoeren en op welke wijze zij deze kunnen verbeteren. Ook analyseerde BMC eventuele samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeenten.
 
BMC heeft in de afgelopen maanden diverse interviews gehouden met betrokkenen en de benodigde gegevens bij de gemeente geanalyseerd. Daarnaast heeft het adviesbureau met alle portefeuillehouders gesproken over de bestuurlijke wensen en ideeën over vergunningverlening, toezicht en handhaving en de samenwerking tussen de gemeenten.
 
Rapport dient als basis voor beleid
Op basis van alle verzamelde informatie stelt BMC momenteel een rapport op, waarin de situatie per gemeente is beschreven. Het rapport zal ook vormen van samenwerking en conclusies en aanbevelingen bevatten. Het onderzoek van BMC zal door de betrokken gemeenten worden gebruikt voor het nemen van een beslissing over een eventuele samenwerking.

Nieuws