Ecofys: Naleving van Ecodesign levert miljarden op

03 augustus 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wanneer de beleidsmakers in Brussel en andere Europese hoofdsteden ervoor zorgdragen dat EU-richtlijn Ecodesign volledig wordt nageleefd, dan bespaart dit jaarlijks 600TWh elektriciteit en 600TWh aan warmte. Dit komt overeen met respectievelijk 17% van de totale elektriciteitsproductie in Europa en 10% van het warmteverbruik in de Europese Unie. Dat blijkt uit onderzoek van Ecofys naar de ecologische en economische mogelijkheden met betrekking tot de Ecodesign Richtlijn. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Nederlandse milieu-organisatie Natuur en Milieu.

Download het rapport Benefits of the Ecodesign Directive 

De Europese Richtlijn Ecodesign is gericht op het verminderen van de milieu-impact van een aantal producten die verkocht zijn in de EU, daarbij ligt de nadruk op het energieverbruik van deze producten.

Ecofys - Ecodesign

Naast de besparingen op energie en emissies, levert naleving ook de volgende voordelen op:

  • Netto besparingen voor Europese consumenten en bedrijven van € 90 miljard per jaar (1% van het EU huidige BBP) in het jaar 2020.
  • Het herinvesteren van deze besparing in andere sectoren zou een miljoen extra banen kunnen opleveren.
  • De afhankelijkheid van de import van energie zou teruggebracht kunnen worden naar respectievelijk 23% voor aardgas en 37% voor steenkool. Dit zou kunnen betekenen dat de invoer van aardgas uit Rusland met de helft kan worden verminderd en dat de invoer van kolen helemaal gestopt kan worden.