Anno Kruizinga (Atos) over het bouwen van een employee experience

18 november 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het team Employee Experience van Atos helpt organisaties bij het bouwen van uitstekende employee journeys. Anno Kruizinga is binnen dit team werkzaam als consultant. Hij zet uiteen hoe het betrekken van de medewerker, in combinatie met een integrale ketenaanpak, essentieel is voor een succesvolle route naar tevreden medewerkers.

Het bieden van een sterke werknemerservaring is voor iedere organisatie een belangrijk aandachtsgebied, zeker in de huidige tijd van arbeidsmarktkrapte. De manier waarop werkgevers dit kunnen bereiken is door het centraal stellen van het werkgeluk van hun medewerkers.

In de praktijk is dit echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. In veel strategische plannen en routekaarten wordt de medewerker zelf vaak vergeten, of enkel haastig toegevoegd, wanneer het toch niet zo lekker loopt als bedacht.

Anno Kruizinga, Employee Experience Consultant, Atos

Het employee experience-concept gaat uit van het principe dat medewerkers het grootste en belangrijkste kapitaal van een organisatie vormen. Door een uitstekende werknemerservaring te bieden kunnen organisaties een omgeving creëren van continu werkgeluk.

Een dergelijke omgeving vertaalt zich vervolgens naar effectievere werving en behoud van talent evenals betere prestaties op de werkvloer. Want gelukkige medewerkers helpen bij het creëren van gelukkige klanten. Maar hoe zorg je er nu precies voor dat de medewerker een goede beleving heeft bij het werk en dat hij/zij zich gehoord en centraal gesteld voelt binnen de organisatie?

Hoe zorg je voor een uitstekende werknemerservaring?

Vaak wordt employee experience geassocieerd met het fysieke element, waarbij de uitstraling van het kantoor, of zelfs het beschikken over een eigen barista belangrijke thema’s zijn. Een andere associatie is die met het welbevinden van de medewerkers, waarbij aandacht gegeven kan worden aan de vitaliteit van medewerkers, de cultuur of de identiteit van de organisatie.

Allemaal erg belangrijk voor een goede experience, maar dit is wat mij betreft nog niet compleet. Of je nu in een mooi gezellig café zit, of dat je jezelf eindelijk dé vitale medewerker kunt noemen… je zult een groot deel van de werkdag werkzaamheden verrichten die niet per definitie leuker of gemakkelijker worden van een kop koffie, vitaliteit of de juiste cultuur.

Natuurlijk helpt het om op een leuke locatie te zitten en de cultuur van de organisatie te ademen, maar je moet mogelijk nog steeds meermaals schakelen tussen platformen om goed met collega’s te kunnen samenwerken. Je moet fysiek op kantoor zijn om belangrijke gegevens in te zien voor je écht aan het werk kan, of je ervaart druk doordat je relatie met het management niet goed is.

Geen onderscheid tussen afdelingen

Een goede employee experience maakt geen onderscheid tussen afdelingen, het is de hele reis die een medewerker maakt met de organisatie – het geheel van percepties (zowel goed als slecht) door de tijd en bij elk contact binnen de organisatie, waardoor de medewerker zich centraal gesteld voelt en het werk naar behoren en tevredenheid kan uitvoeren.

Het is dan ook een verantwoordelijkheid van meer afdelingen binnen een organisatie en dient om die reden ook integraal benaderd te worden en te kijken naar zowel de mensenkant, de plek waar het werk uitgevoerd wordt en de platformen waarop gewerkt wordt.

Door aandacht te besteden aan employee experience kun je ervoor zorgen dat werk en privé goed op elkaar afgestemd zijn of juist goed in elkaar overlopen. Je kunt ervoor zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken, in een omgeving die op het juiste moment de informatie geeft die de medewerkers écht verder helpt.

Het goede voorbeeld geven

Bij Atos weten we hoe we dit moeten aanpakken. We zijn dit jaar door Great Place to Work geselecteerd als één van Europa’s beste werkplekken. Aan de basis van onze succesvolle aanpak staat ons ‘Employee Experience Framework’, een raamwerk dat het onderwerp holistisch benadert. Het raamwerk omvat alle elementen die samen de employee experience ‘maken’.

Atos Employee Experience Framework.

Onze ervaringen delen we graag ook met onze klanten, waarbij we de visie en ambities van de klant als uitgangspunt nemen. Atos heeft in binnen- en buitenland tal van organisaties geholpen met het neerzetten en verankeren van een onderscheidende employee journey.

Hoewel het raamwerk en de methodologie van A tot en met Z op elkaar afgestemd zijn, kunnen we ook op specifieke onderwerpen of in specifieke situaties waarde toevoegen. Denk hierbij aan het neerzetten van een passende organisatiestrategie, het neerzetten van persona’s, experience level agreements (XLA’s) ontwikkelen of een agile transformation office opzetten, en dat allemaal voor het verbeteren van de employee experience.