Sourcing Champions sluit samenwerking met Ignite Procurement

18 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Internationaal inkoopadviesbureau Sourcing Champions is een samenwerking aangegaan met Ignite Procurement, een leverancier van software voor spend management.

Vanuit Amsterdam adviseert en ondersteunt Sourcing Champions klanten bij het professionaliseren van hun inkoopfunctie. Als gevolg van de overname maakt Ignite Procurement nu deel uit van de oplossingentoolkit van Sourcing Champions, dat zijn klanten nu een nog vollediger en duurzaam inkoopaanbod kan bieden. Daarbij ligt de focus op zogeheten scope 3-emissies.

“Met de almaar toenemende druk op bedrijven om de duurzaamheid van hun activiteiten te verbeteren spreekt het voor zich dat we verheugd zijn om onze duurzaamheidspropositie uit te breiden”, laat Robert Waalder weten, oprichter van Sourcing Champions.

Sourcing Champions sluit samenwerking met Ignite Procurement

“Scope 3-emissies – emissies die niet door een bedrijf zelf worden veroorzaakt, maar verband houden met alle activiteiten verderop in de waardeketen – vormen voor veel bedrijven dé belangrijkste oplossingsrichting voor het realiseren van hun netto nul-strategieën”, legt Waalder uit. “Volgens een schatting zijn deze emissies goed voor meer dan 70% van de algehele koolstofvoetafdrukken over alle sectoren heen.”

Het meten en verlagen van scope 3-emissies is echter een veel lastigere opgave dan het verlagen van scope 1- (directe emissies geproduceerd door een organisatie) of scope 2- (indirecte) emissies. “Aangezien scope 3-emissies betrekking hebben op leveranciers of klanten, moeten de activiteiten in de gehele waardeketen worden gevolgd om grip te krijgen op deze emissies. Ook moet worden samengewerkt met alle stakeholders, van leveranciers tot eindgebruikers”, licht Waalder toe.

Geen inzichten zonder technologie

Het opdoen van alle benodigde inzichten is zonder de inzet van technologie een onmogelijke taak. Dit is waar Ignite Procurement om de hoek komt kijken, een cloudgebaseerde oplossing die organisaties helpt hun uitgavencategorieën te overzien.

Een van de modules van de oplossing, Carbon Analytics, stelt inkopers in staat om AI-gestuurde schattingen te maken van de uitgestoten broeikasgassen of GHG-emissies ten aanzien van de uitgaven, de hoeveelheid of gegevens op productniveau.

Daarnaast verschaft de tool informatie over leveranciers (bijvoorbeeld: duurzaamheidsprestaties van analistengroepen of certificeringen) en vereenvoudigt het analyses en rapportages die functionarissen kunnen gebruiken voor onder meer onderhandelingen en actieplanning voor CO2-reductie.

Om klanten te helpen hun scope 3-reductie een boost te geven, heeft Sourcing Champions tegelijkertijd zijn zogeheten Sustainable Procurement Transformation Program ontwikkeld. “Het programma combineert onze inkoop- en milieu-expertise met de Carbon Analytics-oplossing om klanten echt te begeleiden van inzicht naar resultaat”, aldus Waalder.

“We beginnen met het vaststellen van een basislijn voor de CO2-uitstoot en identificeren vervolgens de belangrijkste vergroeningsmogelijkheden. Met behulp van deze informatie kunnen we de afhankelijkheid van klimaatcriminelen herzien en tegelijkertijd kosten besparen en de naleving van duurzaamheid waarborgen.”

“Ignite Procurement is naar onze mening de beste tool op dit gebied. De oplossing is razendsnel, volledig transparant, flexibel en modulair, en de carbon accounting is afgestemd op het GHG-protocol zodat het voldoet aan de rapportagevereisten.”