Zakelijke advisering voelt de hete adem van verandering

01 november 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Ondanks alle disruptie en de wereldwijde economische onzekerheid, belooft 2022 voor het zakelijke dienstverleningslandschap een sterk jaar te worden. Dat blijkt uit de meest recente ‘Professional Services Benchmark’ van Unit4. Wel voelt de sector de hete adem van verandering in zijn nek.

Het rapport, dat is gebaseerd op de input van bestuurders bij 250 bedrijven, schetst een beeld van een gezonde sector. In Europa zijn volgens de onderzoekers zo’n twee miljoen (middel)grote spelers actief, binnen segmenten als management consulting, engineering, architectuur, digital en juridische dienstverlening.

Ruim de helft (56%) van de ondervraagde zakelijke dienstverleners verwacht dit jaar te eindigen met een omzetgroei tot wel vijf procent. Nog eens een kwart verwacht zelfs een nog sterkere groei te noteren.

What is your expectation for revenue growth in your current fiscal year

Van de zes segmenten die Unit4 nader heeft onderzocht, zijn het de management consultants die gemiddeld genomen het voorzichtigst zijn in hun groeiverwachting. Hoewel de meerderheid (66%) dit jaar een omzetgroei verwacht, denkt een derde juist dat het huidige jaar een lagere omzet zal voortbrengen.

Volgens de onderzoekers liggen hier drie factoren aan ten grondslag. Allereerst beleefden management consultants een sterk 2021, vooral omdat klanten zich tot consultants wendden als gevolg van uitdagingen rondom de coronacrisis of disruptie. Velen verwachten dat het moeilijk zal zijn om dat hoge vraagniveau in het huidige jaar te overtreffen.

Verder kent de vraag naar adviesdiensten een procyclisch karakter, wat inhoudt dat consultants het lastiger krijgen naarmate hun klanten het moeilijker hebben. Ten derde speelt de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Deze zorgt dat sommige bedrijven hun groeiambities moeilijk kunnen waarmaken.

What do you expect to be the main growth drivers for your business in your current fiscal year

Het binnenhalen van nieuwe klanten is volgens de respondenten de belangrijkste aanjager voor het realiseren van groei (50% geeft dit aan), gevolgd door M&A-activiteit (vooral relevant bij grotere zakelijke dienstverleners) en het cross-sellen van diensten aan bestaande klanten.

De noodzaak om te transformeren

Ondanks de algemene positieve vooruitzichten voor 2022 waarschuwt het rapport zakelijke dienstverleners dat de noodzaak om zich aan te passen aan de veranderende marktverwachtingen en nieuwe manieren van werken nooit eerder zo hoog was.

Immers, klanten leggen de lat voor hun aanbieders steeds hoger. Nieuwe digitale concurrenten vormen een steeds grotere bedreiging. En een toenemend aantal medewerkers verwacht een employee experience die hun ontwikkeling centraal stelt.

“Van zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat ze hun businessmodellen herzien, hun dienstenaanbod aanpassen aan de veranderende klantenbehoeften, hun werkprocessen herinrichten en nog veel meer”, schrijven de auteurs.

What is your current Net Promoter Score

Het realiseren van innovatie blijkt in de praktijk echter geen eenvoudige opgave. In het onderzoek komen drie grote drempels naar voren.

De eerste is de manier waarop veel zakelijke dienstverleners worden bestuurd. Veelal is binnen deze organisaties sprake van partnerstructuren, waarbij het belang van innovatie niet altijd bij alle partners dezelfde prioriteit geniet in hun strategische agenda. Ook kan het zijn dat de complexe besliscultuur de cyclus van idee tot innovatie bemoeilijkt.

Technologie als aanjager

Twee van de drie grote drempels voor innovatie zijn echter van technologische aard: de afhankelijkheid van legacysystemen en het gebrek aan integratie tussen belangrijke techapplicaties.

Legacy IT-omgevingen hebben tegelijkertijd ook andere negatieve impact op het reilen en zeilen van zakelijke dienstverleners. Denk bijvoorbeeld aan de klanttevredenheid. “Generaties die zijn opgegroeid met de cloud, mobiele technologie en uitmuntende gebruikservaringen zullen namelijk niet bereid zijn te werken met ellenlange menu’s en middeleeuwse client-serversystemen”, zegt Marc de Vries, Sales Director bij Unit4.

What are the biggest barriers to driving innovation in your organization

Verouderde IT-systemen vormen ook een heikel punt binnen overnames en fusies, die door 40% van de adviesbureaus als een belangrijke bron van groei worden gezien. De Vries: “Het succes van integraties is afhankelijk van het vermogen om de juiste integratieformule te kiezen. Als bijvoorbeeld operationele zaken als het bijhouden van uren, de facturatie, de bezetting en andere KPI’s niet eenvoudig op elkaar kunnen worden afgestemd, kunnen fusies en overnames op een mislukking uitlopen.”

Hetzelfde geldt voor het mogelijk maken van hybride werken. De meeste zakelijke dienstverleners verwachten dat de verhouding 50% op kantoor en 50% vanuit huis werken tot en met 2025 grotendeels in stand zal blijven. “Dit hybride model wordt mogelijk gemaakt door technologie, die de infrastructuur biedt om naadloos tussen beide omgevingen te schakelen.”

“Het is voor zakelijke dienstverleners zaak om te moderniseren, zodat ze in de beste positie verkeren om andere organisaties te helpen hetzelfde te doen. Bureaus die deze slag niet met twee handen aanpakken, lopen het risico om achterop te geraken”, besluit De Vries.