KokxDeVoogd benoemt Victor Eiff tot partner

18 oktober 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Victor Eiff (59) is per 1 september als partner toegetreden tot KokxDeVoogd.

Met Eiff haalt het adviesbureau voor de decentrale overheid een doorgewinterde publieke professional in huis. In zijn ruim 35-jarige carrière werkte hij afwisselend als adviseur en bestuurder.

Nadat hij in 1990 promoveerde (op beleid voor bedrijventerreinen) werkte hij als beleidsmedewerker voor het ministerie van Economische Zaken en als projectleider en onderzoeksmanager voor de Algemene Rekenkamer.

Victor Eiff, Partner bij KokxDeVoogd

In 1996 stapte Eiff over naar de adviesbranche, toen hij begon bij Berenschot. In 2004 keerde hij als directeur terug naar de Rekenkamer, maar dan die van Amsterdam en Zaanstad. Na zes jaar leiding te hebben gegeven aan het interne controleorgaan begon hij als zelfstandig adviseur en interimmanager.

In die hoedanigheid was hij concerncontroller van de provincie Noord-Holland. Daarna leidde hij verschillende publieke onderzoeks- en toezichtorganisaties. Zo was hij achtereenvolgens directeur van het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten en directeur van het Capaciteitsorgaan.

Al met al werkte hij na zijn vertrek bij Berenschot zo een kleine 20 jaar als leidinggevende binnen het publieke onderzoeks- en toezichtsdomein.

“Dit was voor mij een mooie leerperiode om datgene waarover ik bij Berenschot adviseerde – de inrichting en besturing van publieke organisaties met een sterke oriëntatie op onderzoek en gepositioneerd in een politiek maatschappelijk krachtenveld – in de praktijk te brengen”, vertelt Eiff.

De balans tussen inhoud en proces

Door als partner toe te treden tot KokxDeVoogd maakt hij nu weer de omgekeerde beweging. “Met al deze praktijkervaringen in mijn rugzak vind ik het in deze fase van mijn loopbaan weer een enorme uitdaging om de publieke zaak te dienen vanuit een rol als adviseur die goed in staat is om mee te denken met bestuur en management in de interne en externe opgaven waarvoor zij staan.”

Daarbij heeft hij heel bewust gekozen voor het Utrechtse adviesbureau. “De huidige schaal van KokxDeVoogd en de ambities die zijn uitgesproken voor groei met kwaliteit boven kwantiteit spreken mij aan. Ik draag graag mijn steentje bij aan het aanboren van – voor KokxDeVoogd – nieuwe markten en nieuwe klanten op bestaande markten.”

Volgens Eiff onderscheidt het bureau zich in de markt met “de mate waarin het een fraaie balans in zijn adviezen weet te vinden tussen de inhoudelijke en procesmatige aspecten” – “zonder inhoud geen proces, maar andersom werkt ook niet in de context van het publieke domein in Nederland.”

Het Huis van Thorbecke

Als partner wil Eiff zich in de eerste plaats richten op het verder uitbouwen van het venster Bestuur en organisatie. Als adviesbureau voor de decentrale overheid richt KokxDeVoogd zich hierbij vooral op de “allerhande vormen van bestuurlijke samenwerking en de specifieke vraagstukken die dit in het ‘Huis van Thorbecke’ tot gevolg heeft”, legt hij uit.

De drie etages van dit huis – gemeenten, provincies en het Rijk – trekken daarnaast steeds meer op met private partijen. Ook hier zal Eiff in zijn nieuwe rol over adviseren. “Denk aan publiek-private vormen van samenwerking en de wijze waarop (decentrale) overheden in een netwerk van marktpartijen functioneren.”

“Maar ook wil ik verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit venster te verbinden met andere vensters waarop KokxDeVoogd in de markt bekendstaat en onderscheidend is”, gaat hij verder, “waaronder die van de fysieke leefomgeving, het sociaal domein en meer op de bedrijfsvoering gerichte vraagstukken.”

Tot slot zal hij zich ook blijven richten op klussen die te maken hebben met het domein van onderzoek, controle, intern en extern toezicht en inspectie. “Deze opdrachten staan natuurlijk het meest dichtbij voor mij.”